Професія бухгалтера у цифровій економіці

Автор(и)

  • Л.Л. Гевлич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.13

Ключові слова:

бухгалтер; обліковець; діджиталізація; цифрова економіка; освітня програма; компетентності

Анотація

Стаття розглядає проблему збереження та внутрішнього змісту професії бухгалтера в умовах діджиталізації бізнес-процесів. Метою статті є дослідження набору професійних компетентностей обліковця з точки зору їх відповідності викликам ринку праці у цифровій економіці. У роботі ідентифіковані та детально розглянуті такі напрями діяльності сучасного обліковця, як облікова, нормативно-методична, організаційно-управлінська, контрольна, аналітична та консалтингова. Акцентовано на ролі головного бухгалтера у побудові інформаційної системи вітчизняного суб’єкта господарювання та оптимізації процесу прийняття управлінських рішень. На основі аналізу soft skills фахівця 2025 року, сформульованих Всесвітнім економічним форумом, визначений напрям трансформації кваліфікаційних вимог до обліковця. Надані рекомендації щодо формування набору дисциплін при підготовці закладами вищої освіти фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Зроблені висновки, сформовані напрями подальших досліджень.

Біографія автора

Л.Л. Гевлич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Посилання

Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С. 83-96.

Панасюк В., Бурденюк Т., Мужевич Н. Особливості цифрової трансформації обліку. Галицький економічний вісник. 2021. № 1 (68). С. 70-76.

Жук В.М., Попко Є.Ю., Шендерівська Ю.Л. Бухгалтерський облік: перегляд предмету і назви професії. Облік і фінанси. 2020. № 1 (87). С. 36-44.

Король С. Я., Польовик Є. В., Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. 2019. №18. С. 67-73.

Микульський В.С. Трансформація професії бухгалтера в умовах диджиталізації управління. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 103-107.

Царук Н. Г. Чинники розвитку та складники цифрової грамотності бухгалтера. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Вип. 35. С. 69-73.

Плікус І., Жукова Т., Осадча О. Модель професії бухгалтер в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера. Приазовський економічний вісник. 2019. ип.1 (12). С. 200-205.

Плікус І.Й., Осадча О.О., Жукова Т.А. Розвиток професії «бухгалтер» в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. С. 589-594.

Найпопулярніші професії ринку праці України. URL: https://mik.dcz.gov.ua/publikaciya/naypopulyarnishi-profesiyi-rynku-praci-ukrayiny.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 071 – Облік і оподаткування: наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. № 1260. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/071.pdf .

The Future of Jobs Report 2020. The World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.

Сайт пошуку роботи №1 в Україні. URL: https://www.work.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті