Особливості розвитку регіональних галузевих ринків у трансформаційних країнах

Автор(и)

  • N.V. Pramukhina Черкаський державний технологічний університет

Ключові слова:

регіональні галузеві ринки, малий і середній бізнес, галузева структура економіки, управління трансформаціями галузевих ринків територій

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку регіональних галузевих ринків в окремих постсоціалістичних країнах: Чехії, Польщі, Угорщині, розглянуто ринкові пріоритети їхньої економіки. Визначено, що лідируючі позиції у галузевій структурі економіки цих країн займає ринок послуг, розвиток інших ринків суттєво нижчий за інтенсивністю. Виявлено передумови активізації регіональних галузевих ринків, серед яких лояльна податкова система, державні та регіональні механізми підтримки малого і середнього бізнесу, спрощення процедур ведення власного бізнесу. Особливу увагу приділено трансформаціям регіональних галузевих ринків досліджуваних країн, наголошено на пріоритетних напрямах їх регулювання. Досвід цих країн, близьких до України спільним соціалістичним минулим, цінний з позиції обґрунтування необхідності формування системи управлінських заходів, спрямованих на галузеві ринкові трансформації з метою спрямувати їх дію і наслідки у корисному для регіонів нашої держави напрямку.

Біографія автора

N.V. Pramukhina, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і банківської
справи

Посилання

Шульга Х. Економічний розвиток Чеської Республіки в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Регіональна економіка. 2002. - №2. – С. 194-201.

Юрківський В.М.Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.

Матеріали сайту: www.czso.cz - Чеський комітет статистики.

Матеріали сайту: www.komora.cz - Економічна палата ЧР.

Матеріали сайту: www.ohkbrno.cz - Економічна палата в Брно.

Матеріали сайту: www.spcr.cz - Спілка промисловості й транспорту ЧР.

Гладій І. Й. Регіоналізація світового ринку: Євроінтеграційний аспект: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 544 с.

Неклесса О. Реконфігурація сучасного світу / О. Неклесса // Економіка : виклики глобалізації та Україна [Під заг. Ред. А. П. Гальчинського, С. В. Льовочкіна, В. П. Семиноженка]. – К.: [б. в.], 2004. – С.216-243.

Ministerstwo Gospodarki [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mg.gov.pl

Мinisterstwo-finansow. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Матеріали сайту: http://www.be5.biz/makroekonomika/profile/profile_ czech.html#dyn1

Матеріали сайту: http://www.be5.biz/makroekonomika/index.html

Державна служба зайнятості. Матеріали сайту: http://www.dcz.gov.ua /control/uk/publish/article?art_id=262350&cat_id=124867

Соколенко С. Ринкова економіка на основі виробничих кластерів. Доповідь. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucluster.org/blog/2012/04/rinkova-ekonomika-naosnovi-virobnichikh-klasteriv/

Всесвітній економічний форум. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.weforum.org

Poland, Country Commercial Guide, U.S. Department of State, Washington, 2001.

Силенко М.Ф. Регіональний розвиток у транзитивних країнах. Досвід Польщі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_05_30_31_kampodilsk/ekonomichnij_blok_doslidzhen/regionalnij_rozvitok_u_tra nzitivnikh_krajinakh_dosvid_polshhi/31-1-0-688

Макроэкономика Венгрии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.be5.biz/makroekonomika/profile/profile_hungary.html#dyn

Макроекономіка США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.be5.biz/makroekonomika/profile/profile_usa.html#dyn

Фаминский І.П. Глобалізація – нова якість світової економіки. – М.: Магістр, 2012. – 396 з.

Поляков В.В. Світова економіка і відомий міжнародний бізнес. М.:КНОРУС, 2009. – 681 з.

Рогов З. навіть еволюція міжнародної фінансової систем // Економіст. – 2011. - №3. – З. 12 – 26.

Федорович В.А. США. Держава і економіка. – М.: Міжнародні відносини, 2012. – 384 з.

Економіка Польщі. Основні відомості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polska.ru/polska/ekonomika/ekonomika.html

Економіка зарубіжних країн. Особливості економіки Чехії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/105/7356.html

Баришнікова Л.П., Малиненко В.Є. Промисловий комплекс кластерного типу – сучасна форма конкурентоспроможної економіки // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка, 2013, Вип. 6.  С. 42-48

Ковальова Ю.М., Алишева Н.В. Практичні приклади функціонування кластерів у світі // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 92-100.

Матеріали сайту InterNET The Japan Foundation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jpf.go.jp

Мигранян A.A. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой. /А.А.Мигранян //Вопросы теории и практики управления. 2011 - №8 - С.17.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті