Викладання програмування та чисельного моделювання при підготовці економістів

Автор(и)

  • І.Г. Гевлич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.12

Ключові слова:

програмування; чисельне моделювання; економіст; фахова діяльність; вища школа

Анотація

Для реалізації складових цифрової економіки залучаються не тільки ІТспеціалісти, а й фахівці різних галузей, зокрема, економісти, що вимагає наявності у них певних знань та практичних навичок. Разом з тим наявний досвід викладання дисциплін математичного профілю у вітчизняній вищій школі не дає випускникам-економістам можливості реалізації отриманих навичок при вирішенні професійних завдань у практичній діяльності. Метою статті є ідентифікація напрямів використання програмування та чисельних методів при підготовці економістів з точки зору вирішення ними фахових завдань у майбутній професійній діяльності. У роботі доведена пріоритетність технологічного проектування та програмування (Technology design and programming) в якості soft skills фахівця 2025 року. Запропонована послідовність методики викладання чисельного моделювання. Акцентовано на необхідності розгляду численних фахових проблем, вирішення яких можливе за допомогою математичних моделей. Обґрунтована необхідність введення у програми підготовки економістів дисциплін з програмування або викладання навичок програмування сучасними мовами в межах дисциплін математичного профілю для формування у здобувачів освіти економічного напряму навичок самостійної програмної реалізації чисельного моделювання. За результатами дослідження сформовані висновки, визначені напрями подальших досліджень.

Біографія автора

І.Г. Гевлич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.т.н., доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

Посилання

Mesenbourg T. L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. 2001.

Maximizing the impact of digitization / PWC. URL: https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/maximizing-impact-digitization.html .

Коломієць Г. М., Глушач Ю. С. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 137–143.

Рум’янцева К. Є. Міждисциплінарна спрямованість курсу вищої математики в економічній освіті. Фізико-математична освіта (ФМО). 2017. Випуск 1(11). С. 97-100.

Новицька Л. І. Математичне моделювання в системі економічної освіти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 94-99.

The Future of Jobs Report 2020. The World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.

Зануда А. Ринок праці майбутнього: кого шукатимуть і звільнятимуть. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55816369.

World Economic Forum: the top 10 skills you’ll need for the future of work. URL: https://www.coorpacademy.com/en/blog/learning-innovation-en/world-economic-forum-thesoft-skills-to-prepare-employees-for-the-future-of-work/.

Palmer B. What Job Skills Will You Need in 2020? URL: https://www.pcma.org/what-jobskills-will-you-need-in-2020/.

Алілуйко А. М. Вища математика у прикладах і задачах для економістів: Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 148 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті