Оцінювання взаємозв’язку між середньою очікуваною тривалістю життя та ВВП

Автор(и)

  • І.В. Заюков Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.9

Ключові слова:

тривалість життя; ВВП на душу населення; кореляція; модель

Анотація

Оцінювання взаємозв’язку між середньою очікуваною тривалістю життя та ВВП. Обґрунтовано важливість активізації економічного розвитку України як фактору зростання середньо очікуваної тривалості життя. Акцентовано увагу на низькому значенні індексу рівня тривалості життя в Україні, порівняно з розвиненими країнами світу. Проаналізовано в динаміці статистичні дані щодо середньо очікуваної тривалості життя та рівня валового внутрішнього продукту на душу населення за паритетом купівельної спроможності за окремими країнами-членами Організації Економічного Співробітництва і Розвитку. Побудовано лінійну кореляційно-регресійну математичну модель взаємозв’язку між середньою очікуваною тривалістю життя і ВВП на душу населення за ПКС за окремими країнами-членами ОЕСР. Оцінено параметри запропонованої моделі, які засвідчили, що вона є об’єктивною і статистично надійною. Обґрунтовано важливість фактору економічного росту в напряму забезпечення зростання середньо очікуваної тривалості життя в Україні, ґрунтуючись на досвіді розглянутих окремих країн-членів ОЕСР. Запропоновано рекомендації щодо економічного розвитку України в контексті забезпечення зростання середньо очікуваної тривалості життя в сучасних глобалізаційних умовах.

Біографія автора

І.В. Заюков , Вінницький національний технічний університет

д.е.н., доцент

Посилання

Life Expectancy Index 2020. Rating of countries in the world by life length level. ‒ URL: http://hdr.undp.org//.

Preston S. The changing relationship between mortality and the level of economic development. Int J Epidemiol. 2007; 36: 484–490.

Linden M., Ray D., Life expectancy effects of public and private health expenditures in OECD countries 1970–2012: Panel time series approach. Economic Analysis and Policy. 2017. ‒ URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2017.06.005.

Piketty T. Capital in the twenty-first century. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press; 2014.

Piketty T. About capital in the twenty-first century. American Economic Review. 2015; 105(5): 48‒53.

Bucci A. Product proliferation, population, and economic growth. Journal of Human Capital. 2015; 9: 170‒197.

Gordon R. The rise and fall of American growth: The U.S. standard of living since the Civil War. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2016.

Heady D., Hodge A. The effect of population growth on economic growth: A metaregression analysis of the macroeconomic literature. Population and Development Review. 2009; 35: 221‒248.

Huang T., Xie Z. Population and economic growth: A simultaneous equation perspective. Applied Economics. 2013; 45: 3820‒3826.

Mierau J., Turnovsky S. Demography, growth and inequality. Economic Theory. 2014; 55: 29‒68.

Prettner K., Prskawetz A. Demographic change in models of endogenous economic growth: A survey. Central European Journal of Operations Research. 2010; 18: 593‒608.

Thakur A. Kassam A., Stoop W. Modifying rice crop management to ease water constraints with increased productivity, environmental benefits, and climate resilience. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2016; 235; 101‒104.

Національна академія наук України. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще. ‒ URL: https://idss.org.ua/index.

Organization for Economic Cooperation and Development. Find, comparare and share the latest OECD data: charts, maps, tables and related publication. ‒ URL: https://data.oecd.org/.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Населення та міграція. Національні рахунки. ‒ URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті