Теоретичні та практичні проблеми реформування галузей соціальної сфери в Україні

Автор(и)

  • Л.В. Синяєва Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • І.С. Верховод Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • А.В. Ярчук Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.8

Ключові слова:

реформування; держава; соціальна сфера; регулювання; справедливість; управління розвитком; пріоритет

Анотація

У статті проведено аналіз розвитку соціальної сфери в Україні та окреслені напрями її реформування. На основі законодавчих документів обґрунтовано доцільність дослідження стану соціальної сфери в Україні. Проведений аналіз дозволив визначити основні проблеми розвитку соціальної сфери, які базуються на неефективному використанні капіталовкладень та вкрай незначних обсягах фінансування об’єктів цієї сфери. Доведено, що метою забезпечення високої якості життя нинішнього і майбутніх поколінь є збалансоване вирішення проблем соціально-економічного розвитку. У зв’язку з цим, держава має управляти розвитком соціальної сфери суспільства, спрямовувати свої зусилля на підтримку на належному рівні трудової мотивації населення, задоволення його інтересів і потреб. Управління розвитком соціальної сфери суспільства реалізується державою через соціальну політику. В Україні склалася ситуація, коли можна стверджувати, що негативні наслідки соціально-економічних перетворень відчула значна частина населення нашої країни. Через це назріла необхідність розробки нової соціальної концепції і шляхів її реалізації.

Біографії авторів

Л.В. Синяєва , Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту

І.С. Верховод , Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу

А.В. Ярчук , Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту

Посилання

Стратегія подолання бідності в Україні на 2016 - 2025 рр. С. 3–4.

Пигу А.С. Экономическая теорія благосостояния.. М.: Прогресс, 1985. Т. 1-2, 376с.

Кір’ян Т., Шаповал М. Насущні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення. Україна: аспекти праці, 2006, № 6.

Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення. Україна: аспекти праці, 2004, № 7. С.3 – 9.

Ткаченко Н. М. Соціальний стан і стратегія розвитку в Україні. Облік і фінанси АПК, 2010, № 2. С. 36 - 41.

Шевчук П. І. Соціальна політика. Вид. 2-ге. Львів: Світ, 2005. 400с.

Інформація про основні досягнення Міністерства соціальної політики України за 2020 рік. Міністерство соціальної політики України. – 2020. URL: https://www.msp.gov.ua/news/19643.html

Кудінова А., Верба Д. Проблеми соціальної сфери в Україні: результати дефіциту ресурсів та неефективного державного регулювання. Україна: аспекти праці, 2014, № 3. С. 34 – 41.

Горященко Ю. Проблеми розвитку соціальної сфери економічних регіонів України. Україна: аспекти праці, 2011. С. 37 – 43.

Верховод І. Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки сучасної України. Україна: аспекти праці, 2014, № 6. С. 28 – 37.

Баранова Н., Поляк Н., Самерханова З. Використання бюджету для прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі. Україна: аспекти праці, 2014, № 4. С. 27 – 33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті