Ієрархічна класифікація факторів впливу на систему управління персоналом промислового підприємства

Автор(и)

  • І. Єпіфанова Vinnytsia National Technical University
  • В. Джеджула Vinnytsia National Technical University
  • В. Панкова Vinnytsia National Technical University

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.7

Ключові слова:

людські ресурси; управління персоналом; лінгвістичні змінні; мотивація

Анотація

В сучасних умовах людські ресурси є одним з найважливіших елементів в діяльності підприємства. Для того, щоб підприємство було ефективним, необхідно приділяти значну увагу управлінню персоналом.
Метою статті є формування сукупності та ієрархічна класифікація факторів впливу на систему управління персоналом.
В роботі запропоновані ієрархічні зв’язки факторів впливу на систему управління персоналом, що на відміну від існуючих підходів, дозволяє більш повно врахувати фактори, які визначають ефективність управління персоналом і сформувати математичну модель інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління персоналом. Лінгвістичну змінну, що відповідає показнику ефективності управління персоналом представлено у вигляді функції від складових, що описують вплив факторів системи управління персоналом; вплив внутрішніх факторів на управління персоналом; вплив зовнішніх факторів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні та методичні положення наукової роботи доведені до рівня конкретних практичних рекомендацій з формування системи управління персоналом та можуть використовуватись промисловими підприємствами для ухвалення управлінських рішень з покращення результатів господарської діяльності у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості.

Біографії авторів

І. Єпіфанова, Vinnytsia National Technical University

Dr. of Sciences, Professor, Department of Finances and Innovative Management

В. Джеджула , Vinnytsia National Technical University

Dr. of Sciences, Professor, Department of Finances and Innovative Management

В. Панкова , Vinnytsia National Technical University

Undergraduate, Department of Finances and Innovative Management

Посилання

Yerkes, R. M., Dodson, J. D. (1980). The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit-Formation”. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459-482. https://doi.org/10.1002/cne.920180503. [in English].

Maslow, A. H. (1987). Motivation and Personality. Addison-Wesley Educational Publishers Inc. [in English].

Alderfer, C. (1972). Existence, Relatedness and Growth. New York: Free Press. [in English].

McClelland, D. C. (1987). Human motivation. Cambridge University Press. [in English].

Masaaki, I. (1986). Kaizen: The Key To Japan's Competitive Success. McGraw-Hill Education. [in English].

McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill. [in English].

Zahirniak M. V., Pererva P. H., Maslan O. I. (2015). Upravlinnia personalom: sut, zavdannia, osnovni pryntsypy. Ekonomika pidpryiemstva Ch.1. [in Ukrainian].

Voynarenko, M. P., Dzhedzhula, V. V., Yepifanova, I. Yu. (2016). Modelling the process of making decisions on sources of financing of innovation activity. Economic Annals-XXI, 160 (7-8), 126-129. [in Ukrainian].

Vediernikov, M. D., Bazaliiska, N. P. (2018). Innovatsiini tekhnolohii upravlinnia personalom promyslovoho pidpryiemstva. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, №3, 72–78. [in Ukrainian].

Goepel, M., Hölzle, K., Knyphausen-Aufseß, D. (2012). Individuals’ innovation response behaviour: a framework of antecedents and opportunities for future research, Creativity and Innovation Management, Vol. 21, No. 4, 2012, 412–426. https://doi.org/10.1111/caim.12000 [in English].

Voynarenko, M., Dzhedzhula, V., Yepifanova, I. (2020). Modeling of the process of personnel motivation for innovation activity WSEAS Transactions on Business and Economics, 17, 467-477. doi: 10.37394/23207.2020.17.45. [in English].

Yepifanova, I. Yu, Pankova, V. V. (2021). Udoskonalennia systemy motyvatsii personalu promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy. Ekonomika ta suspilstvo, №23. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6. [in Ukrainian].

Pankratova, O. M. (2021). Pidvyshchennia kvalifikatsii personalu v suchasnykh umovakh ta rozvytok tendentsii korporatyvnykh osvitnikh protsesiv. Economy and society. Vol. 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/232/222.[in Ukrainian].

Kuchynskyi V. A., Bekimbetova, I. V. (2021). Motyvatsiia ta yii efektyvnist v upravlinni personalom pidpryiemstva. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia. Vol. ІІІ. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/53001/4/MicroCAD_2021_Kuchynskyi_Motivaciya_ta_ii_efektuvnist.pdf [in Ukrainian].

Lozova T. I., Oliinyk, H. Yu., Kadatska, T. O. (2021). Korporatyvna kultura u systemi realizatsii marketynhovoi stratehii pidpryiemstva. Ekonomika ta derzhava, №1, 10–16. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті