Система соціальної складової економічної безпеки в умовах сталого розвитку

Автор(и)

  • О.М. Гапєєва Університет митної справи та фінансів
  • А.В. Лобза Університет митної справи та фінансів

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.6

Ключові слова:

безпека; економічна безпека; міжнародна економічна безпека; соціальна безпека; соціальна складова; сталий розвиток

Анотація

В статті визначено соціальну безпеку, як вагому складову економічної безпеки у забезпеченні сталого розвитку. Поєднано економічну безпеку та соціальну безпеку, які трансформуються у єдину соціо-економічну безпеку в умовах сталого розвитку. Систематизовано соціальні параметри (індикатори); соціальні проблеми, що мають прояв як загрози або ризики; чинники та соціальні стандарти, які є орієнтиром моніторингу сучасного стану безпеки та основою для виділення областей зміни її індикаторів. Розглянуті аспекти прояву соціальної безпеки, які пов’язані із забезпеченням особистої безпеки, відсутністю негативних соціальних викликів, послабленням соціального напруження. Сформовано систему соціальної складової економічної безпеки, яка спрямована на забезпечення високого рівня захищеності соціальних інтересів з метою досягнення цілей сталого розвитку. Визначено ключові питання формування фреймів соціальної компоненти сучасної міжнародної економічної безпеки, зокрема вибір та обґрунтування соціальних параметрів, методів та інструментарію оцінки динаміки соціальних індикаторів, вибір соціальних процесів та явищ, які мають бути покладені в основу визначення соціального імперативу.

Біографії авторів

О.М. Гапєєва , Університет митної справи та фінансів

д.е.н., професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин

А.В. Лобза , Університет митної справи та фінансів

PhD з економіки, старший викладач кафедри економіки та соціально-трудових відносин

Посилання

Баланда А. Л. Соціальна складова національної безпеки України. Демографія та соціальна економіка. 2006. № 1. С. 166–172.

Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів. Монографія. Донецьк: ДонНУ, 2012. 386 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2008, 48 с.

Гаращук О. В. Соціальна складова національної безпеки та сталого розвитку в умовах глобалізації. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 1. С. 28 34. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/6479/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%8 2%D1%82%D1%8F.pdf

Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід, 3, 2018, С. 98-102.

Грибіненко О. М. Екологічна складова міжнародної економічної безпеки. Вісник Маріупольського державного університету Серія: Економіка. 2019. № 18. С. 51–61. https://doi.org/10.34079/2226-2822-2019-9-18-51-61

Дахнова О. Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. 2012. № 3. С. 245–252.

Економічна безпека України: монографія за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової. К.: ТОВ «ДКС центр», 2017. 462 с.

Лекарь С. І. Економічна безпека України: поняття та сутність термінології. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 2012, С. 3-16.

Помаза-Пономаренко А. Л. Оценка уровня социальной безопасности Украины и ее регионов: теория, методология и практика (часть 1). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості. К.; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. URL: http://www.lvivacademy.com/download_2018/stan.pdf

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год. ООН. 2015. 75 с. United Nations in Ukraine: official website. URL: http://www.un.org/ru/ millenniumgoals/mdgreport2015.pdf

Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию. Всемирный саммит по устойчивому развитию. Йоханнесбург. 2002. 6 с. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/ decl_wssd.pdf

Emerging Issues: Social Drivers of Sustainable Development — Note for the Secretariat submitted by UNRISD. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 2013. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/ content/documents/1218unrisd2.pdf

Meadows D. The limits to growth. New York. 1972. 211 p. URL: http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scanversion.pdf

Menshikov V., Volkova O., Stukalo N., Simakhova A. Social economy as a tool to ensure national security. Journal Of Security And Sustainability, 2017, (7), 2, https://doi.org/10.9770/jssi.2017.7.2(4)

SDG PULSE. 10 Reduced inequalities. URL: https://sdgpulse.unctad.org/sdgs/goal-10- reduce-inequality/

Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals: official website https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

Valeriu I. F., Diamescu M. A. Some Opinions on the Relation between Security Economy and Economic Security. The National Institute for Economic Research, The Romanian Academy, Bucharest, Romania, 2010, pp. 129-159.

World Employment and Social Outlook Trends 2020. ILO report. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_734455.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті