Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні

Автор(и)

  • V. I. Primak. Львівський національний університет ім. Івана Франка
  • S. Hynda Львівський національний університет ім. Івана Франка

Ключові слова:

людський капітал, індекс розвитку людського капіталу, освіта, охорона здоров’я, рівень життя, інвестиції

Анотація

Розглянуто соціально-економічну сутність категорії людський капітал, його основні складові, значення людського капіталу для економіки, а також проблеми його розвитку в Україні. Зроблено оцінку якості людського капіталу, яка вимірюється рівнем життя, грамотності, освіченості і довголіття населення, стан медичного обслуговування і виробництва ВВП на душу населення. Досліджено, що інвестиції в людський капітал поділяються на три основні групи витрат: освіту, охорону здоров’я, рівень життя. Розглянуто проблему необхідності інвестування у людський капітал як напрямок соціально- економічного розвитку України в сучасних умовах. Доведено, що джерелом вкладень в людський капітал може виступати держава, недержавні фонди та організації, регіони, окремі підприємства, домогосподарства, освітні установи, а також міжнародні фонди. Виявлено вигоди інвесторів від вкладення у людський капітал. Проаналізовано стан, основні проблеми та перспективи розвитку окремих компонент людського капіталу, зокрема освітня, здоров’я, рівень та якість життя в Україні.

Біографії авторів

V. I. Primak., Львівський національний університет ім. Івана Франка

д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у
менеджменті

S. Hynda, Львівський національний університет ім. Івана Франка

магістрантка

Посилання

Іляш О.І. Оцінка розвитку людського капіталу України//Економіка і регіон.-2008.-№3(18).-с.141- 145.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.

Беккер Г.С. Человеческое поведение. Экономический поход. Избранне труды по экономической теории6 Пер. с англ. Ред. Послесловия Р.И.Капелюшников, предисловия М.И.Левин. / Г.С.Бреккер – М.: ГУВШЭ, 2003. – 614с.

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/07/140724_human_development_index_az

http://www.visti.tv/new.aspx?newsid=19968

http://liberal.in.ua/tochka-zoru/vikladennya-dopovіdf-case-ukraїna-fіnansuvannya-sistemi-vischoї- osvіti-svіtova-praktika

Лаптев А. П. Здоровье — фундамент деловых успехов // Управление персоналом. 1997. № 10. С. 89—90.

Долішній М.І., Злупко С.М. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика. Ч.І. - К.: Наукова думка, 1994. - 263 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. - Знання України, 2002. – 336 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті