Філософія нематеріальної потужності соціально-економічних систем

Автор(и)

  • O. F. Morozov Національній технічний університет Україні «КПІ»

Ключові слова:

філософія, економіка, матеріальне, нематеріальне, потужність, соціально- економічні системи, зростання, розвиток, деградація, зникнення

Анотація

Проблеми, які розглядаються в статті в рамках нової філософської парадигми, на нашу думку, це - пошук фундаментальних законів спільного стійкого розвитку соціально-економічних систем та коеволюция людства і природи. Проблеми розглядаються в контексті потужності виробничих систем створювати економічні цінності на умовах визначення раціонального співвідношення матеріальних і нематеріальних активів. Філософія нематеріальної потужності соціально-економічних систем має свої витоки в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів в області: теорії кібернетики, теорії систем, теорії організації, структурно-функціонального аналізу, теорії віддзеркалення, теорії інформації, економічної теорії К.Маркса, діалектики (у тому числі, «Науки Логіки» Гегеля), теорії пізнання, історії філософії, теорії ціноутворення, соціології, соціальної філософії, філософії політики, глобалістіки, формальної логіки (Булева алгебра), статистики, термодинаміки, теорії вірогідності і випадкових процесів, теорії турбулентності, теорії оптимального управління, кібернетики, синергетики і інших.

Біографія автора

O. F. Morozov, Національній технічний університет Україні «КПІ»

докт.техн.наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України

Посилання

Энгельс Ф. Диалектика природы. / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, С. 343-626.

Ленин В.И. Т.29, с. 116 / В.И.Ленин, ПСС, М., Т.29, С. 116.

Morozov A.F. Fluctuation of Zonal Disintegration of Sedimentary Rock Around the Development Working. / A.F.Morozov: International Conference Reliability, Production and Control in Coal Mines 2-6 September 1991, / Wollongong, Australia, New South Wales.Р.300.

Metlov L.S., Morozov A.F. High Press. / L.S Metlov., A.F. Morozov High Press. Phys. Technics 7, 58 (1997).

Metlov L.S. Nonequilibrium Evolution Thermodynamics of Vacancies./ L.S. Metlov PHYSICAL REVIEW LETTERS/- week ending 22 APRIL 2011, Р.106 (PRL 106, 165506 (2011).

Морозов О.Ф. Методологія виміру нематеріальних активів інноваційних систем п’яти рівнів./О.Ф.Морозов, Економіст, 2014, №9, С. 35-38.

Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики./Р.Пенроуз. Пер.с англ., Под общ.ред. В.О.Малышенко. Из.4-е. – М.:УРСС: Изд-во ЛКИ, 2011.- С.142, 147.

Вейль Г. Математичне мислення //Г.Вейль. Пізнання і осмислення. Розд. Про символізм математики // М. Наука, Частина 1, 1989, 386 с.

Пригожин И. Философия нестабильности /И Пригожин, Вопросы философии, 1991, № 6, С. 46-57

Бергсон А. Восприятие изменчивости / А.Бергсон. Собр. соч. СПб., 1914. Т. 4. С. 71.

Морозов О.Ф. Основи теорії потужності економічних систем. / О.Ф.Морозов, Економіст, 2014, №12, С. 4-8.

Морозов О.Ф. Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів./ О.Ф.Морозов, Економіст, 2014, №12, С. 10-14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті