Формування соціально-економічного механізму мотивації розвитку людського капіталу підприємства сфери послуг (туризм)

Автор(и)

  • К.Ю. Соколюк Одеська національна академія харчових технологій
  • О.Д. Зачоса Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.11

Ключові слова:

людський капітал; трудова мотивація; соціально-економісний механізм; підприємства сфери послуг; ефективністьь

Анотація

Трансформація економіки та економічних відносин, що наразі відбуваються у світлі змін, які охопили усі країни світу, вимагає нових підходів до організації праці та стимулювання й мотивації розвитку людського капіталу. Так як саме людський капітал зі своїми складовими (фізична, інтелектуальна, духовна, соціально-культурна), за умов їх гармонійного та пропорційного розвитку, виступають базисом для інноваційного розвитку економіки в цілому. В статті проаналізовано сучасний стан мотиваційної системи підприємств сфери послуг на прикладі туристичного підприємства. Визначено основні проблемні місця в системі мотивації. Зокрема, з даних результатів проведеного опитування, слідує, що присутня негармонійність та відсутність повної взаємодії між керівниками та спеціалістами. Було виявлено, що працівники дослідженого підприємства є не достатньо вмотивованими та незадоволені рівнем заробітної плати та мікрокліматом в колективі. На нашу думку, отримані результати мають лягти в основу удосконалення мотиваційного механізму для туристичного підприємства, так як від якості персоналу в переважній більшості, залежить ефективність роботи підприємства сфери послуг. Визначено, що при формуванні соціально-економічного механізму мотивації розвитку людського капіталу в умовах розвитку туризму в країні довгостроковій перспективі необхідно враховувати складність ситуації з об’явленим карантином, прояв творчості, зростання ступеня її інтелектуалізації, рівня освіченості сучасної людини та базуватися на нестандартних підходах до пошуку ефективних стимулів, залучення висококваліфікованих кадрів, розвитку конкурентоспроможності персоналу і гнучкого реагування на вимоги ринку.

Біографії авторів

К.Ю. Соколюк , Одеська національна академія харчових технологій

к.е.н., ст.викл. кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі

О.Д. Зачоса , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук

Посилання

Воєдило А. А. Мотиваційний механізм розвитку людського капіталу в системі Державної прикордонної служби України. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 33. С. 165-172.

Грішнова О. А. Мотивація людського розвитку в стратегії економічного зростання України. Вісник ТУП. в 2 ч. Ч. 1. 2003. № 4 (52). С. 50 —54.

Зачоса О.Д. Теоретичні підходи та їх еволюційний розвиток у формуванні людського капіталу. Економіка і організація управління, 2016. № 1(21). С.243-249.

Коденська М.Ю., Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Соколюк К.Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відноси. Умань : Видавець: «Сочінський», 2017. 169 с.

Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. 224 с.

Костюнік О.В. Питання управління людським капіталом підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 2017. №3. С. 51-54.

Ніколайчук М.В. Тенденції та закономірності управління людським капіталом суб'єктів господарювання. Економіка розвитку, 2012. № 1 (61). С. 63—68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Статті