Аналіз поширеності недоїдання як індикатора системи продовольчої безпеки

Автор(и)

  • Г.О. Прунцева ГО “Інституціональні реформи”, ННЦ “Інститут аграрної економіки”

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.10

Ключові слова:

поширеність недоїдання; національний дохід; продовольча система; продовольча безпека

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти та чинники поширеності недоїдання у світі як індикатора системи продовольчої безпеки. Проаналізовано динаміку розповсюдженості недоїдання та кількості людей, що страждають від гострої відсутності продовольчої безпеки. Встановлено, що за останні чотири роки відбувається стрімке збільшення рівня розповсюдженості недоїдання та кількості людей, що страждають від гострої відсутності продовольчої безпеки. Виокремлено фактори впливу на розповсюдженість недоїдання та збільшення кількості голодуючих, серед яких можна виділити як політико-економічні фактори, так і кліматичні фактори, зокрема, несприятливі погодні умови, катастрофи, війни, фінансово-економічні шоки та уповільнення економічного зростання. Однак найбільш вагомою причиною, що змушує населення планети страждати від голоду, відсутності продовольчої безпеки і неповноцінного харчування, є відсутність фінансових ресурсів для придбання корисних продуктів харчування. З метою аналізу впливу доходів населення на кількість голодуючих побудовано графіки залежності між чистим національним доходом на душу населення та поширеністю недоїдання для кожної групи країн. Згідно побудованих графіків та економетричних моделей, встановлено, що рівень поширеності недоїдання зменшується по мірі збільшення чистого національного доходу на душу населення. Виняток становлять тільки країни з рівнем доходу вище середнього, у яких поширеність недоїдання обумовлена не рівнем національного доходу, а іншими факторами. Представлено рекомендації щодо шляхів боротьби з поширеністю недоїдання як індикатора оцінки ефективності функціонування системи продовольчої безпеки.

Біографія автора

Г.О. Прунцева , ГО “Інституціональні реформи”, ННЦ “Інститут аграрної економіки”

к.е.н., керівник, докторантка

Посилання

Волошко Н.О., Шахова Ю.С. Аналіз рівня продовольчого забезпечення. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 50. С. 3-7.

Кравчук Н.І, Антонець Т.Ю, Чаюн В.М. Особливості продовольчого забезпечення сільських територій. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 23, https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-7.

Раманаускас Ю., Білецька І.І. Моделювання рівня поширеності недоїдання в регіонах та їх продовольча безпека. Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. Київ: КНЕУ, 2019. Вип. 20. С. 17–29.

Ткачук В.І., Кравчук Н.І., Кільніцька О.С. Соціально-економічні детермінанти продовольчої незахищеності населення. Проблеми економіки. 2019. № 3 (41). С. 263-273.

Шабалина Л.В., Алексеев Н.В. Факторы, влияющие на мировую продовольственную безопасность. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1 (55). С.79-86.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Статті