Підвищення якості кредитного портфеля як чинник мінімізації кредитного ризику банку

Автор(и)

  • В.В. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.С. Власенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.8

Ключові слова:

кредитний портфель; кредитний ризик; банк; кредитна політика; фінансові установи

Анотація

Розглянуто сутність кредитного портфеля. Розглянуто місце і роль кредитного портфеля у мінімізації кредитного ризику банку. Мета статті полягає у розробці механізму управління якістю кредитного портфеля на основі аналізу особливостей та сучасного стану кредитування в Україні. Тому, було обґрунтовано актуальність проблеми регулювання кредитних ризиків. Розглянуто частку кредитного портфеля в активах банків України та частку NPL банків України. Проаналізовано стан кредитного портфелю банків державного сектору та наведені ключові вимоги до фінансових установ. Визначено, що контроль за якістю формування кредитнoгo пoртфеля банку пов’язаний із забезпеченням умов і об’єктивних нормативів НБУ, також дана частина відповідальності значною мірою покладена на керівництво комерційного банку. З метою удосконалення кредитного портфеля наведено алгоритм розрахунку ефективного кредитного портфеля банку в сучасних умовах. Розглянуто механізм управління якістю кредитного портфеля. Визначено, що провідні засади кредитної політики, що включають у себе засади з формування якісного кредитнoгo пoртфеля, будуються всередині банку на основу рішень, методів, і підходів у відповідності до загальної стратегії діяльності конкретного банку.

Біографії авторів

В.В. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

О.С. Власенко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач

Посилання

Пашков А. Оцінка якості кредитного портфеля. Фінансовий простір. 2019. № 2(18). С. 14–21.

Кремень О.І., Кремень В.М. Фінанси: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 447 с.

Офіційний сайт. Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/2019-12/ (дата звернення 15.04.2021).

Бугель Ю. Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем. Галицький економічний вісник. 2020. № 2 (27). С. 157.

Солоділова К.В., Шафранова О.В. Сучасний стан кредитування в Україні. Молодий вчений. 2019. № 3 (43). С. 844-847.

Бикова О.В., Марченко О.В. Оцінка ефективності кредитної політики банку. Молодий вчений. 20189. №3 (43). С. 586-589.

Чиж Н. М. Сучасний стан банківського кредитування в Україні. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/63.pdf (дата звернення 15.04.2021).

Національний банк України URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення 13.04.2021).

Фінанси та економіка URL: http://www.finbalance.com.ua/ (дата звернення 13.04.2021).

Аналітичний огляд банківської системи України за результатами 2020 року. URL: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_ kv_2019. pdf. (дата звернення 13.04.2021).

Укрінформ URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188729-danilisin-poasniv-so-zavazae-virisiti-problemu-nepracuucih-kreditiv-v-ukrainskih-bankah.html (дата звернення 13.04.2021).

Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності управління кредитним портфелем банку URL: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Economics/1_95281.doc.htm (дата звернення 15.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Статті