Системний підхід до інтегральної оцінки ефективності управління персоналом підприємства

Автор(и)

  • М. В. Савченко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А. О. Пилипенко АТ «Хмельницькобленерго»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.4

Ключові слова:

електроенергетика; персонал; управління; ефективність; інтегральна оцінка

Анотація

У статті обґрунтовано, що для ефективного управління персоналом необхідна цілісна, інтегральна його оцінка, яка поєднує теоретичні висновки з практичною стороною. Дослідивши методики оцінки персоналу, виділено індикатори, які було згруповано у такі блоки: відбір персоналу; кваліфікація персоналу; ефективність роботи персоналу; мотивація персоналу; створення умов праці; інформаційне забезпечення та розвиток і навчання персоналу. На основі методу аналізу ієрархій Т. Сааті здійснено зважування груп показників. При застосуванні експертних оцінок сформовано матрицю порівняння відносної важливості індикаторів функцій. Оцінювання ступеня узгодженості експертів здійснено за коефіцієнтом кореляції Кендала (коефіцієнтом конкордації). Для інтерпретації отриманих значень інтегрального індикатора ефективності управління персоналом розроблено шкалу оцінювання на основі шкали Харрінгтона.
Проведено розрахунок інтегрального індикатора управління персоналом для підприємства електроенергетики, за результатами якого визначено «слабкі» індикатори функцій управління персоналом, що дозволило визначити напрямки коригування кадрової політики підприємства.

Біографії авторів

М. В. Савченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

А. О. Пилипенко , АТ «Хмельницькобленерго»

директор з управління персоналом та юридичних питань

Посилання

Прошак Г. В. Нормативно-правове забезпечення розвитку людського капіталу як чинник економічної безпеки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 2011. Вип. 2. С. 10-18. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2011_2 _4.

Мазна Т. О. Проблеми розвитку трудових ресурсів в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації». Управління розвитком. Збірник наукових статей. № 4, 2006 р. Харків. Вид. ХНЕУ, 2006. С. 13–15.

Копець Г. Р. Актуальні проблеми формування та розвитку персоналу підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 720: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 30–37.

Жосан Г. В., Кириченко Н. В. Сучасні тенденції формування ефективної системи оцінки персоналу на підприємстві. Вчені записки Університету «КРОК». № 1 (53). 2019. С. 116-125. URL: http://snku.krok.edu.ua/index.php/ vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Статті