Ліквідація злиденності в світі: оцінка прогресу та тенденції фінансування

Автор(и)

  • Т.В. Кожухова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Ю.Г. Бочарова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • В.Р. Мулява Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.2

Ключові слова:

сталий розвиток; Цілі сталого розвитку; ліквідація злиденності; соціальний захист; базові (соціальні послуги); фінансування; офіційна допомога розвитку

Анотація

У статті проаналізовано виконання завдань Цілі сталого розвитку щодо ліквідації злиденності в світі та за регіонами в 2000 - 2020 роках. Визначено значний прогрес у зменшенні частки зайнятого населення, яке проживає за межею бідності в світі в цілому. Установлено нерівномірність прогресу в зменшенні частки зайнятого населення за межею бідності за регіонами (скорочення - у Східній Азії, Південно-Східній Азії, Центральній Азії, Південній Азії, Океанії, Африці на південь від Сахари; збільшення - у Західній Азії, Північній Африці, Латинській Америці та Карибах); нерівномірність прогресу в наданні допомоги з соціального захисту (збільшення частки населення, на яке поширюється щонайменше один вид допомоги з соціального захисту - у Південній Азії, Східній Азії, Океанії та Африці на південь від Сахари; скорочення - у Південно-Східній Азії, Північній Африці, Латинській Америці та Карибах, Центральній та Західній Азії). Зафіксовано покращення результатів щодо забезпечення доступу найбідніших верств населення до базових послуг (збільшення в світі в цілому частки населення, яке користується основними послугами питної води, основними санітарними послугами) з одночасним уповільненням темпу отримання доступу до базових послуг за регіонами з 2010 р. Установлено різке скорочення протягом 2000 - 2019 рр. надання офіційних грантів допомоги розвиненими країнами, спрямованих на зменшення бідності. Визначено заходи у сфері фінансування програм ліквідації злиденності (активізація міжнародного співробітництва з метою розвитку (виконання розвиненими країнами показників офіціальної допомоги розвитку), здійснення ефективних заходів у сферах внутрішніх державних ресурсів, приватного бізнесу).

Біографії авторів

Т.В. Кожухова , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Ю.Г. Бочарова , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Посилання

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement

Poverty overview. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

Progress towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary-General.URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/109/71/PDF/N2110971.pdf?OpenElement

Последствия пандемии: тяжелейшая за 90 лет глобальная рецессия и расслоение общества (2021). URL: https://news.un.org/ru/story/2021/03/1399642

Ковалівська С.В. Багаторівневий моніторинг та оцінка досягнення цілей сталого розвитку як складова механізму публічного управління на основі сучасних інформаційних технологій. URL: https://www.researchgate.net/publication/339639147_Bagatorivnevij_monitoring_ta_ocinka_dosagnenna_cilej_stalogo_rozvitku_ak_skladova_mehanizmu_publicnogo_upravlinna_na_osnovi_sucasnih_informacijnih_tehnologij_Multilevel_monitoring_and_evaluation_of_th

Прокопій Д.А. Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення: аналітична записка. URL: http://old.niss.gov.ua/content/articles/files/111Analyt_Zapyska_Prokopiy-7fdd8.pdf

Schmidt-Traub Guido, Sachs Jeffrey D. Financing Sustainable Development: Implementing the SDGs through Effective Investment Strategies and Partnerships. URL: http://unsdsn.org/

Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монограф. [О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Б. С. Малиняк та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 432 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2003/1/Монографія,%202011%20бідність.pdf

Progress towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary-General Supplementary Information (2021). URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--Statistical-Annex.pdf

Social Policy Framework For Africa: First Session of the AU Conference of Ministers in Charge of Social Development Windhoek, Namibia (2008). URL: http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/au2.pdf

Financing Social Protection in the Light of International Spending Targets: A Public Sector Spending Review Final. URL: http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Mis_SPC/60831_Final-Report.pdf

The eThekwini Declaration: Second African Conference on Hygiene and Sanitation in Durban, South Africa, February 18–20, 2008. URL: http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/eThekwiniAfricaSan.pdf

Follow-up and review of the financing for development outcomes and the means of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2021). URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/087/97/PDF/N2108797.pdf?OpenElement

INVESTING IN HUMAN CAPITAL FOR A RESILIENT RECOVERY: The Role of Public Finance (2021). https://documents1.worldbank.org/curated/en/165301624656507352/pdf/Investing-in-Human-Capital-for-a-Resilient-Recovery-The-Role-of-Public-Finance.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Статті