Діджиталізація та цифрові трансформації в ЄС

Автор(и)

  • Ю.Г. Бочарова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • О.Б. Чернега Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Т.В. Кожухова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.1

Ключові слова:

ЄС; діджиталізація; цифрові трансформації; індекс DESI; розрив

Анотація

У статті проведено аналіз стану та особливостей процесу діджиталізації та цифрових трансформацій у ЄС у 2014-2019 рр. Установлено, що у 2010-2021 рр. Європейською Комісією створено ґрунтовне інституційне забезпечення діджиталізації та цифрових трансформацій, яке продовжує удосконалюватися, розроблено систему моніторингу цифрової конкурентоспроможності та успішності діджиталізації та цифрових трансформацій - індекс DESI. Розглянуто архітектуру індексу DESI. На основі аналізу динаміки індексу DESI та його складових установлено, що у 2014-2019 рр.: ЄС суттєво просунувся у напрямку підвищення цифрової конкурентоспроможності, підвищення рівня діджиталізації економіки та суспільства; ЄС характеризується асиметричністю та диспропорційністю діджиталізації та цифрових трансформацій. На основі кластерного аналізу установлено, що країнами-лідерами за результатами діджиталізації та ефективністю цифрових трансформацій є: Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди; послідовниками: Мальта, Ірландія, Естонія, Велика Британія, Бельгія, Люксембург, Іспанія, Німеччина, Австрія, Литва, Франція, Словенія, Чехія, Латвія, Португалія; аутсайдерами: Хорватія, Угорщина, Словаччина, Польща, Кіпр, Італія, Румунія, Греція, Болгарія. Установлено, що найбільш динамічно цифрові трансформації відбувалися у таких країнах, як: Ірландія, Нідерланди, Мальта, Іспанія, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Бельгія; найбільш повільно – Болгарія, Греція, Словаччина, Латвія, Португалія, Чехія. Визначено, що найбільших успіхів у 2014-2019 рр. ЄС досягнув в області оцифрування державних послуг, використанні Інтернет; найменших – діджиталізації бізнесу та розвитку електронної комерції (Інтеграція цифрових технологій), розгортанні широкосмугової інфраструктури та забезпеченні підвищення її якості (зв’язок).

Біографії авторів

Ю.Г. Бочарова , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

О.Б. Чернега , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Т.В. Кожухова , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Посилання

The Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf.

How broadband, digitization and ICT regulation impact the global economyGlobal econometric modelling (2020). URL: https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2020-Publications/Global-econometric-modelling.pdf.

Digitization for economic growth and job creation. Regional and industry perspectives. URL: https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/digitization-for-economic-growth-and-job-creation.pdf.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

Угода про фінансування заходу "Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-20#Text.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/digital/digital_2020.pdf.

International Digital Economy and Society Index 2020. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/i-desi-2020-how-digital-europe-compared-other-major-world-economies.

Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. URL: Thematic chapters. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67086.

EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.

A Digital Agenda for Europe. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF

Shaping Europe’s digital future. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_3.pdf.

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf.

Europe's Digital Decade: Commission sets the course towards a digitally empowered Europe by 2030. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_983.

DESI by components. URL: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart=%22indicator%22:%22desi%22,%22breakdown-group.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Статті