Духовна концепція управління трудовим колективом

Автор(и)

  • V. Kutsenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Ключові слова:

концепція управління колективом, місія господарювання, принципи управління

Анотація

Розроблена концепція управління трудовим колективом підприємства, народного господарства з духовно-моральної точки зору. Розглядаються: місія господарювання – створення гармонійних стосунків між трудящими; принципи управління – духовно-моральна єдність, колективізм, благочинність, відкритість та передача набутого досвіду, соціальна відповідальність, катарсис, мирне співіснування та співпраця на благо суспільства з іншими суб’єктами господарювання, самозабезпечення, в тому числі, самофінансування, самодостатність, самовдоволення; головна мета трудового колективу – забезпечення сталого (животворного) розвитку; переважні методи управління – соціально-психологічні, моральні – на основі впливу на підлеглих через особистий приклад доброзичливого ставлення до людей, відповідального виконання своїх обов’язків; способи досягнення мети – духовне відродження особистості, трудового колективу та суспільства як запорука професіоналізму та прийняття правильних господарських рішень. Така концепція управління буде спроможна забезпечити сталий (животворний) розвиток трудового колективу й суспільства.

Біографія автора

V. Kutsenko, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

к.т.н., доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри економіки та управління підприємством

Посилання

БІБЛІА. КНИГИ СВЯЩЄННАГО ПИСАНІЯ ВЄТХАГО И НОВАГО ЗАВЕТА на церковнославянском языке. – С-Пб. : Синодальная типографія. – 1900. – Репринтное издание – М. : Российское Библейское Общество, 1993. – 1658 с.

Абрамян Е. А. Конференции Рио по устойчивому развитию: Проблемы и пути их решений / Е. А. Абрамян // Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих наследий (кол. монография). – Кострома, 2012. – С. 418-435.

Субетто А. И. Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-социалистический прорыв или экологическая гибель человечества? / А. И. Субетто. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 44 с.

Фадкин Л. Утопии, мифы и иллюзии менеджмента / Л. Фадкин // Проблемы теории и практики менеджмента. – 2001. – № 5.

Goodland R., Daly H., El Serafu S. (Eds.). Enviromental Sustainable Economic Development. Building jn Brundtland. Washington DC: World Bank, 1991.

Субетто А. И. Ноосферная экономика и образовательное общество как основания стратегии развития России в XXI веке. [Електронний ресурс] / А. И. Субетто. – Режим доступа: http://lg.tcvin.snu.edu.ua/ru/nauka1/noosfernaja-paradigma-razvitija-obschestva1/365-noosfernaja-jekonomika-iobrazovatelnoe-obschestvo-kak-osnovanija-strategii-razvitija.

Coy, P. Look Who Bernanke Just Blamed for the Financial Crisis. Bloomberg Business. July 11, 2013. http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-07-11/look-who-bernanke-just-blamed-for-the-financial-crisis

The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment Author(s): Franco Modigliani and Merton H. Miller Source: The American Economic Review, Vol. 48, No. 3 (Jun., 1958), pp. 261-297 Published by: American Economic Association https://www2.bc.edu/~chemmanu/phdfincorp/MF891%20papers/MM1958.pdf

Дворецкий И. Х. Латино-русский словарь / И. Х. Дворецкий. 3-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1986. – 840 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті