Проблеми та методи ефективного управління ризиками банківського споживчого кредитування в Україні

Автор(и)

  • T.I. Kravchenko Донецький національний університет
  • V.A. Derevyanko Донецький національний університет

Ключові слова:

споживчий кредит, кредитний ризик, скоринг, скорингова модель

Анотація

У статті проаналізовано основні тенденції та сучасний стан розвитку ринку споживчого кредитування в Україні, проведено дослідження ризиків споживчого кредитування. На основі проведеного аналізу виявлено основні проблеми, що впливають на розвиток банківського споживчого кредитування. Запропоновано ряд напрямів для вирішення проблем, які існують на ринку споживчого кредитування в Україні. Визначено роль та необхідність створення ефективної системи управління ризиками для розвитку банківського сектора та охарактеризовано основні методи і моделі управління банківськими ризиками. Виділено головні напрями вдосконалення системи управління ризиками в банківському секторі для їх мінімізації та підвищення платоспроможності позичальників, а також рівня надійності банків. Розглянуто модель скорингу як одну з ефективних зарубіжних моделей управління банківськими ризиками. Узагальнено сутність та значення кредитного скорингу в запобіганні ризикам споживчого кредитування, проаналізовано основні вимоги до скорингових моделей та розгорнуто різноманітні класифікаційні методи, на основі яких може бути побудована скорингова модель. Виділено види і переваги скорингових моделей. Зроблено висновки щодо необхідності та доцільності постійного вдосконалення методів і моделей управляння банківськими ризиками, з метою ефективного та прибуткового функціонування банківського сектора.

Біографії авторів

T.I. Kravchenko, Донецький національний університет

старший викладач кафедри «Фінанси і банківська справа»

V.A. Derevyanko, Донецький національний університет

студент

Посилання

Міщенко В. І. Банківські операції: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська. — К.: Знання, 2006. — 315 с.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

Торубка Л. В.Споживче кредитування в Україні: сучасний стан і напрямки розвитку/ Л. В. Торубка // Вісник УБС НБУ. – 2012. - №3. – С.22-25

Кириченко О. А. Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку /О. А. Кириченко, Л. В. Патєрікіна // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – С. 182–197.

Алексеєнко Л. М. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко, С. В. Гурняк // Наука й економіка. – 2012. - №2(22). – С.43-46

Страхарчук В. Шляхи удосконалення процесу банківського споживчого кредитування / В. Страхарчук, А. Страхарчук // Молодь і ринок. – 2014. - №2 (109) – С.67-73

Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aub.org.ua

Морозова Г. С. Сутність та методи управління кредитним ризиком банку. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOA D=1&Image_file_name=PDF/Vkhnau_ekon_2014_7_47.pdf

Камінський А. Б., Писанець К. К. Cкорингові технології в кредитному ризик-менеджменті // Бізнес-інформ. – 2012. – № 4. – С. 197-201.

Крістіогло Г. М. Використання скорингових моделей в умовах невизначеності та ризику споживчого кредитування / Г. М. Крістіогло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7 (74). – С. 86–90.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті