Проблеми та стратегія розвитку економіки Вінницької області

Автор(и)

  • V. Kirichenko Вінницький фінансово-економічний університет

Ключові слова:

стратегія, економіка, аналіз, область, регіон, характеристика, розвиток

Анотація

У статті розглядається економічна характеристика Вінницької області. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств області. Здійснено аналіз неефективності діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. Відмічено основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу. Наведено аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх (сприятливі можливості і загрози) чинників розвитку області. Нижченаведений аналіз слабких і сильних сторін розвитку області дає можливість органам влади поряд з середньостроковими стратегічними цілями визначати короткострокові оперативні цілі – власне проекти, реалізація яких повинна, з одного боку, усунути слабкості регіону з одночасним посиленням його сильних сторін, а з іншого-скористатися сприятливими можливостями, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх сил, уникаючи загроз. Визначені ключові проблеми та пріоритетні напрямки розвитку економіки Вінницької області.

Біографія автора

V. Kirichenko, Вінницький фінансово-економічний університет

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Посилання

Панухник О. В. Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011.- № 1(91). - С. 152 -157.

Пушкар З. Стратегічне планування регіонального розвитку [Електронний ресурс] / З. Пушкар, Б. Пушкар // Наука молода: минуле, сучасне, майбутнє. - 2008. - Вип. 13. - С. 100-105.

Томарева-Патлахова В.В. Стимулювання інноваційно-технологічного розвитку регіонів [Текст] / В. В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: наук.-вироб. журн. - 2012. - N 2. - С. 196-201.

Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : [монографія] / В. І. Чужиков. — К. : КНЕУ, 2008. — 272 с.

www.vin.gov.ua

www.vn.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті