Розбудова архітектури регіональної промислової політики когнітивно-інформаційного типу

Автор(и)

  • N.V. Karmazinа Академія муніципального управління

Ключові слова:

архітектура, регіональна промислова політика, інформаційна економіка, інформаційно-комунікаційні технології, моделі, когнітивний, трансформація, регіональна економічна система, сталий розвиток, детермінанти

Анотація

У статті обґрунтовано конститутивно-ключові положення провадження процесів розбудови архітектури регіональної промислової політики інформаційного типу в контексті сталого розвитку регіональних економічних систем. Здійснюється аналіз теоретико-методологічних засад розвитку інформаційного поля в якості ресурсу відтворення регіонального господарства, що репрезентовано за використання основних критеріїв його визначення. Досліджено досвід становлення доктринальних засад формування інформаційної економіки у розвинених країнах світу. Аргументовано, що поряд із загальними рисами становлення інформаційної економіки на світовому рівні, регіональні особливості функціонування економічних систем впливають на специфіку розбудови регіональної промислової політики. Визначено перспективи і передумови задля становлення економіки інформаційного типу в регіонах країні з врахуванням її детермінант , що пов’язані з комбінацією параметричних змін, які обумовлюють виникнення факторів інтенсивності розвитку і відповідних витрат власних і залучених ресурсів.

Біографія автора

N.V. Karmazinа, Академія муніципального управління

к.н.д.у., доцент кафедри обліку і аудиту

Посилання

Кушнерець В. І. Знання як стратегічний ресурс соціальних трансформацій: Монографія [Текст] / В. І. Кушнерець. – Київ; Вид-во «Знання України», 2002 – 248 с.

Скалацький В. М. Інформаційне суспільство: нові тенденції розвитку [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2004, № 69. – С. 81-84.

Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку [Текст] / О. М. Алимов, В. В. Микитенко // Продуктивні сили України, науково-теоретичний економічний журнал. К.: Вид-во РВПС України НАН України, 2006. – № 1 – С. 135 – 151.

Чухно А. І. Інституціональна архітектоніка та інституціональна динаміка [Текст] / А. І. Чухно // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 137 – 143.

Данилишин Б. М. Макросистемна еволюція української економіки: Монографія [Текст] / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – У 2 т. – Т. 2. – К.: РВПС України НАН України, Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 210 с.

Пінчук Є. А. Загроза перетворення на глобальну інтелектуальну периферію: пошук стратегії подолання і розбудови інформаційної регіональної економіки [Текст] / Є. А. Пінчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – 2010. – Вип. 98. – С. 15–18.

Микитенко В. В. Захист інформаційно-методичної бази даних суб’єктів господарювання та напрями підвищення рівня інформаційної безпеки у регіонах [Текст] / О. В. Гребенюк, В. В. Микитенко // Вісник економічної науки України: науковий журнал. – Донецьк, ІЕП НАН України, 2010. - № 2 (18). – С. 79 – 82.

Бєлова А. І. Системно-універсальні перешкоди на шляху розбудови в регіонах промислового виробництва інноваційно-інформаційного типу [Текст] / А. І. Бєлова // Зб. наукових праць ДЕТУТ Серія «Економіка і управління – 2013. – випуск 26. – Київ; Вид-во ДЕТУТ, 2013. – С. 196 - 200.

Царенко О.В. Управління розвитком стратегічного потенціалу на синергетичних засадах / О. В. Царенко, М.О. Чупріна // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2011. – С. 237–242.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті