Процедура комплексної оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства

Автор(и)

  • O.V. Zakharova ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
  • N.V. Gorodnichuk ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Ключові слова:

якість, професійний розвиток, персонал, підприємство, оцінка

Анотація

У статті здійснено обґрунтування процедури комплексної оцінки якості професійного розвитку персоналу та запропоновано використання методики оцінки якості професійного розвитку персоналу через заповнення спеціальних картки та матриці, що дозволить наочно здійснити діагностику досягнутого рівня якості досліджуваних процесів на підприємстві.

Біографії авторів

O.V. Zakharova, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

д.е.н., проф., зав. кафедри «Менеджмент і маркетинг»

N.V. Gorodnichuk, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

асистент кафедри «Менеджмент і маркетинг»

Посилання

Грішнова О.А. Людський капітал:формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2001. – 254 с.

Заклекта-Барестовенко О. С. Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління / О.С. Заклекта-Барестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 77-84.

Дерев’янко Т. А. Визначення лагу часу між витратами на навчання та розвиток персоналу й результатами діяльності підприємства / Т.А. Дерев’янко // Схід. – 2009. - № 2 (93). – С. 20-22.

Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – М.:ИНФРА-М, 2010. – 695 с.

Савченко В.А. Організаційно-економічні аспекти професійного навчання на виробництві: моногр. / В.А. Савченко. – К.: НАПНУ, 2012. – 152 с.

Штутман П.Л. Професійний розвиток персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств / П.Л. Штутман// Науковіпраці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 33-37.

Лукіна Т.О. Оцінювання ефективності професійного навчання / Т.О. Лукіна, Л.В. Чайка // Науковий вісник Академії муніципального управління: Зб. наук. пр.: Серія “Управління”. – К.: Вид-во АМУ. – 2010. – Вип. 1. – С. 21-28.

Меренкова В.І. Професійний розвиток персоналу і його вплив на результати діяльності підприємства / В.І. Меренкова, В.І. Бокій // Вісник КНУТД. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами. – К.: КНУТД, 2012. – №6. – С. 309-314.

Патрусова А.М. Качество профессионального образования: проблемы оценки / А.М. Патрусова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2012. – №1 (7). – С. 26-32.

Тупик И. Управление знаниями на промышленном предприятии / И. Тупик, В. Плескач // Менеджер по персоналу. – 2009. – № 3. – С. 8–21.

Ефимчук И.П. Оценка персонала как инструмент оптимизации численности и развития талантов / И.П. Ефимчук // Менеджер по персоналу. – 2012. – № 6. – С. 16–27.

Олейник И.Н. Оценка эффективности обучения на производственном предприятии / И.Н. Олейник // Менеджер по персоналу. – 2010. – № 4. – С. 44–51.

Кучеренко А.А. Система управления персоналом ДТЭК / А.А. Кучеренко, Е.И. Бондаренко // Менеджер по персоналу. – 2010. – № 5. – С. 10–18.

Дятлова Е.А. Система управления эффективностью деятельности персонала / Е.А. Дятлова, В.Н. Ковалев // Менеджер по персоналу. – 2013. – № 1. – С. 22–33.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті