Прогнозування ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства

Автор(и)

  • V. P. Zaliznyuk Державний економіко-технологічний університет транспорту

Ключові слова:

маркетингова стратегія, експортна діяльність, чинники, прогнозування, ефективність, показники

Анотація

У статті узагальнено методи оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства, проаналізовано чинники, які на неї впливають. Найбільш часто для оцінки ефективності діючої маркетингової стратегії використовуються такі показники як абсолютна ринкова частка підприємства і відносна ринкова частка підприємства, проте недоліком цих показників при прогнозуванні є те, що вони не враховують прогнозований ріст або скорочення самого ринку, тому несуть у собі досить суттєву погрішність. Визначено чинники, які характеризують як привабливість ринку, так і готовність підприємства для розширення своєї експортної діяльності. Стратегічну відповідність між стратегією і поведінкою на ринку, між стратегією і внутрішніми можливостями і ресурсами запропоновано прогнозувати завдяки аналізу динаміки не тільки частки ринку, а також темпів росту ринку, прогнозування ступеня конкурентності ринку, інтернаціоналізації ринку, ступеня експортоорієнтованості підприємства і ще ряду важливих показників. Якщо стратегія є бажаною, то повинна бути досягнута стратегічна відповідність між стратегією і поведінкою на ринку, між стратегією і внутрішніми можливостями і ресурсами і, нарешті, між стратегією і планами вищого рівня. Запропоновано розрахунок інтегрального показника ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства як суми добутків відповідних показників, які характеризують ефективність маркетингової стратегії, на коефіцієнти значущості цих показників в забезпеченні ефективності.

Біографія автора

V. P. Zaliznyuk, Державний економіко-технологічний університет транспорту

аспірант

Посилання

Блайт Дж. Основы маркетинга: Пер. со 2-го англ. изд. – К.: Знання-Прес, 2003. – 493 с.

Герман О.М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торговельного підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 72 – 77.

Дей Дж. Стратегический маркетинг. – М.: ЭКСМО-Прес, 2002. – 215 с.

Єрмошенко М.М. Стратегічна інформація та стратегічний аналіз в маркетинговому плануванні // Маркетинг та бізнес. – 2002. – №1. – С. 43 – 46.

Кендюхов О.В., Димитрова С.М. Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства // Економіка та право. - 2004. -№2. - С. 98 - 102.

Коршунов В.І. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Афтореф. Дис... д-ра економ. наук: 08.06.02 / Харківський державний економічний університет. – Харків, 2002. – 36 с.

Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 272 с.

Куденко Н.В. Маркетинговые стратегии фирмы. Монография. - К.: КНЕУ, 2002. – 152 с.

Ламбен Жан – Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

Мак-Дональд Г. Стратегическое планирование маркетинга. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000. – 276 с.

Ортынская В.В. Стратегическое планирование маркетинга // Маркетинг и реклама. – 2005. – № 3. – С. 18 – 21.

О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход Спб.: Питер, 2001. – 864 с.

Эткинсон Дж. М. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 471 с.

Menon A. Enviropreneurial Marketing Strategy: The Emergence of Corporate Environmentalism as Market Strategy // Journal of Marketing, January 1997, P. 51 – 67.

Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: сучасні особливості функціонування та розвитку. Монографія. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012. – 182 с.

Чернобай Л.І., Вацик Н.О. Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку. Монографія. – Нац. ун-т «Львів. політехніка», Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і міжнар. підприємництва. — Львів : Растр-7, 2014. — 459 с.

Бондарєва Т. І., Осадчук А.І. Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі . - 2011. - № 3. - С. 91–104.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті