Формування кластерної стратегії розвитку Черкаського регіону

Автор(и)

  • I.A. Zhurba Черкаський державний технологічний університет

Ключові слова:

кластер, кластерна стратегія, регіональна політика, кластерна політика, кластерна програма, регіони

Анотація

У стаття розкрито особливості формування кластерної стратегії розвитку регіонів та країни в цілому. На основі організації кластерів, зарубіжного досвіду формування кластерної політики, а також наукового підходу до процесу розробки і впровадження політики, передбачаються наступні теоретико- методологічні основи розробки та впровадження регіональної кластерної стратегії Черкаської області. Визначено, що основним етапом формування кластерної політики є розробка кластерної стратегії, яка у відповідності з принципами багаторівневості формування, повинна розроблятися на рівні держави (національна), на місцевому рівні (регіональна) та на рівні суб’єктів кластерів (макрорівень). Виявлено , що виходячи з окресленого системного підходу, кумулятивного характеру процесів кластеризації, а також ролі кластерів у підвищення конкурентоспроможності економічних систем, регіональна кластерна стратегія повинна бути складовою частиною стратегії соціально-економічного розвитку Черкаського регіону. Особливу увагу приділено розробці оптимальні стратегії для реальних кластерів. На основі вищевказаних етапів запропоновано логіко-структурну матрицю кластерного проекту, яка включає наступні розділи: загальна мета; мета проекту/програми; результати; заходи; ресурси і витрати; індикатори; наміри. Вона є інструментом управління в кожній з фаз проектного циклу.

Біографія автора

I.A. Zhurba, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і банківської справи

Посилання

Портер М. Конкуренция: пер.с англ. – М.: Издатлеьский дом «Вильямс», 2002. – 496с.

Ільчук В. П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. – Чернігів.: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. –367 с.

Фінагіна О.В. Кластери в системі стратегії і тактики розвитку регіону: монографія / Л.В.Батченко, А.В.Гуренко, Г.С.Кононенко, Р.В.Манн, О.В.Фінагіна, С.І.Цихмістро, Е.О. Васильконова – Донецьк: «ВІК», 2013. – 287с.

Porter Michael E. Clusters an d the New Economics of Competition // Harvard Business Review. – 1998. – November –December. – P. 77-90.

Інвестиційний паспорт Черкаської області 2014р. – Ч. – 26С.

Стратегії розвитку Черкаської області до 2020 року – Ч., - 56 с

Теория управления проектами. // Аналитический обзор. – 2008. –http://www.prjman.ru.

Управление проектным циклом: руководство / Европейская комиссия. Подразделение по сотрудничеству «ЕвропЭйд». – 2007. – http:// www.bsrinterreg.net

Cluster Analysis & Cluster-based policy in OECD-countries various approaches, earl results & policy implications / Ed. by Theo J. A. Roelandt, Pim den Hertog. // Report by the Focus Group on: Industrial clusters – 1999. –http://www.oecd.org/daf/corporate.

Gulati M. Improving efficiency of service provision - relevance of cluster approach / UNIDO – NEW DELHI, 2003, 3 December. - 2003. –http://www.oecd.org/daf/corporate.

Identification of experiences for the Exchange Fair of the World Congress on Territorial Development Clustering in the Textile Industry / Republic of Mauritius National Productivity and Competitiveness Council (NPCC). – 2003. –http://www.oecd.org/daf/corporate.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті