Перспективи розвитку зовнішньоторговельної діяльності кооперативного сектору національної економіки

Автор(и)

  • N. Hrynyuk Київський національний торговельно-економічний університет

Ключові слова:

кооперативний сектор економіки, споживча кооперація, зовнішньоторговельна діяльність, SWOT – аналіз, PEST – аналіз, експортний потенціал

Анотація

У статті розглядаються перспективи розвитку зовнішньоторговельної діяльності кооперативного сектору економіки України. Досліджено тенденції розвитку міжнародного кооперативного руху в цілому і світової споживчої кооперації зокрема. Обґрунтовано роль споживчої кооперації України в розвитку зовнішньоторговельної діяльності національного кооперативного сектора. Проаналізовано сучасний стан розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України та сформульовані негативні тенденції останніх років у цій сфері. За результатами SWOT – аналізу виокремлено внутрішні чинники позитивного впливу на перспективи розвитку зовнішньоторговельної діяльності системи споживчої кооперації України. За допомогою PEST – аналізу досліджено зовнішні фактори впливу на зовнішньоторговельний потенціал української споживчої кооперації. Сформульовані напрямки нарощення зовнішньоторговельного потенціалу споживчої кооперації. Запропоновані стратегічні підходи до розвитку зовнішньоторговельної діяльності системи.

Біографія автора

N. Hrynyuk, Київський національний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки

Посилання

Cooperative Values and Principles for Corporate Social Responsibility. International Day Cooperatives, 2014. — Way of access : http://www.ica.coop.

Successful Cooperative Development Models in East & Central Europe. Report of the COPAC Open Forum. 26-27 October 2014, Berlin.

Рехлецький Є.А. Про становлення та розвиток загальної теорії перехідних кооперативних систем // Вісник ЛКА. Випуск 7. Серія економічна. – Львів, 2009. – С. 216-218.

Марцин В. Проблеми функціонування споживчої кооперації та шляхи стабілізації господарської діяльності // Економіка України. - 2008. - № 4. - С.24-27

Тереховська В.І. Споживча кооперація України та її економічна безпека //http://ukrcoopjournal.com.ua/2009-2/num/files/mconf211108.pdf

Перхун В.Г. Споживча кооперація у соціальному розвитку сучасного суспільства // Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К., 2009.

Юрко І.В. Експортний потенціал споживчої кооперації: оцінка та шляхи розвитку // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 7. – Львів: Коопосвіта, 2010. – С. 167-174.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р.// Вісн. Верх. Ради України. - 1991. - № 29.

Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квіт. 1992 р. № 2687-ХІI (зі змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 30.

Стратегія розвитку споживчої кооперації України на 2004–2015 рр. — К. : Укоопспілка, 2004. — 44 с.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10.11.94 р.// Вісн. Верх. Ради України. – 1994. - № 24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті