Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах

Автор(и)

  • G.K. Volchkova Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

соціальний капітал, довіра, освітньо-професійний розвиток, домінанти розвитку суспільства

Анотація

В умовах трансформації суспільної свідомості та ціннісних орієнтацій української нації важливого значення набуває формування, накопичення і використання соціального капіталу. Мета статті – на підставі аналізу ролі ціннісних орієнтацій суспільства та освітньо-професійного розвитку працівників обґрунтувати домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах. На основі аналізу публікацій вітчизняних і закордонних вчених та соціологічних опитувань, автором встановлено взаємозв’язок рівня освіти з рівнем довіри в суспільстві. Автором зосереджено увагу на деформації соціального капіталу, що призводить до руйнування вагомості освіти, демотивації професійного та інтелектуального розвитку. Крім того, автором зазначено, що проблеми розвитку суспільних інституцій – корупція, порушення прав власності, низька довіра та відсутність корпоративної етики призводять до руйнування соціального капіталу та дестимулювання професійного розвитку. Враховуючи національні особливості, домінантами розвитку соціального капіталу в сучасних умовах є: формування культурної і освіченої нації, прагнення до підвищення освітньо-професійного рівня; зміцнення довіри до суспільних інституцій і підприємницьких структур; налагодження оберненого зв’язку між громадами і органами влади; сприяння обміну знаннями та інформацією; подолання корупційних проявів і бюрократизації систем управління.

Біографія автора

G.K. Volchkova, Кіровоградський національний технічний університет

викладач

Посилання

Кремінь В. Освіта як соціальний капітал [Електронний ресурс] / В.Г. Кремінь // День. – 2008. – №8. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/nota-bene/osvita-yak-socialniy-kapital. – Назва з екрану.

Фукуяма Ф. Что такое социальный капитал? Киевская лекция Френсиса Фукуямы [Электронный ресурс] / Френсис Фукуяма // День. – 2006. – №177. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/ru/article/podrobnosti/chto-takoe-socialnyy-kapital . – Название с экрана.

Натхов Т.В. Социальный капитал и образование / Т.В. Натхов // Вопросы образования. – 2012. – № 2. – С. 63 – 68.

What is Social Capital? The Determinants of Trust and Trustworthiness [NBER Working Paper No. 7216] / Edward L. Glaeser, David Laibson, Jose A. Scheinkman, Christine L. Soutter. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w7216. – Назва з екрану.

The Global Competitiveness Report 2013-2014 / Klaus Schwab, Xavier Sala-i-Martin. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf. – Назва з екрану.

The Global Competitiveness Report 2012-2013 / Klaus Schwab, Xavier Sala-i-Martin. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf . – Назва з екрану.

Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – 566 с.

Семикіна М. Особливості взаємозв’язку мотивації праці і національного трудового менталітету / М. Семикіна // Экономика и управление. – 2012. – №5. – С. 85 – 91.

Грішнова О. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв’язок з іншими формами капіталу / О. Грішнова, Н. Полив’яна // Україна: аспекти праці. – 2009. – №3. – С. 19 – 24.

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред.. В.М. Гейця. [А.І.Даниленка, М.Г.Жулинського, Ю.А.Левенця, Е.М.Лібанової, О.С.Онищенка]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Джеймс С. Коулман // Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С.122 – 139.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті