Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві

Автор(и)

  • D.V. Vasylychev Запорізький національний технічний університет
  • V.A. Myroshnychenko Запорізький національний технічний університет

Ключові слова:

адаптація, персонал, процес, підприємство, наставництво, входження у посаду, оцінка адаптації, ефективність адаптації

Анотація

Розглянуто змістове наповнення категорії «адаптація персоналу підприємства». Висвітлено особливості організації цього процесу в динамічних умовах прискореного технічного процесу, а також розроблено рекомендації щодо організації процесу адаптації персоналу з метою досягнення цілей підприємства та задоволення потреб учасників адаптаційного процесу. У статі стверджується, що процес адаптації направлено на: організацію і проведення рекрутингу персоналу; проведення заходів з адаптації нових співробітників у період випробувального терміну; проведення аналізу результатів адаптації нових співробітників у період випробувального терміну; проведення аналізу результатів адаптації співробітників, які переводяться на іншу посаду. Практика управління персоналом свідчить про те, що управління процесом адаптації здійснюється співробітниками відділу підбору та адаптації персоналу, керівниками структурних підрозділів і наставників. Програма адаптації нових співробітників складається з двох основних частин – загальної та індивідуальної. Загальна частина полягає у формуванні загального уявлення про підприємство та структурний підрозділ, його основні напрями діяльності, організаційних особливостях, корпоративних стандартах і правилах, особливостях взаємовідношень. Загальна частина складається з наступних елементів: перша співбесіда; особисте знайомство з підприємством та його співробітниками; ознайомлення з робочим місцем; орієнтаційна співбесіда з керівником підрозділу. Індивідуальна програма адаптації визначається керівником підрозділу, погоджується з керівником підприємства та начальником відділу підбору та адаптації персоналу. Ця програма включає більш детальне ознайомлення з діяльністю структурного підрозділу підприємства, з посадою і специфікою праці, отримання конкретних навиків, які є специфічними для даної посади (наприклад, програмні продукти, ведення внутрішньої документації та ін.). На основі проведеного дослідження розроблено та запропоновано для підприємств метод оцінки особистих та професійних якостей працівника у період адаптації, а також метод оцінки індивідуального плану робіт на випробувальний термін з критеріями ефективності входження у посаду.

Біографії авторів

D.V. Vasylychev, Запорізький національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

V.A. Myroshnychenko, Запорізький національний технічний університет

магістрант кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник. / Л. В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Центр навчальної літератури,2011. – 468 с.

Корнюшин В. Ю. Основы управления персоналом : пособие / Корнюшин В. Ю. – М. : МИЕМП, 2010. – 237 с.

Крушельницька О. В. Управління персоналом : навчальний посібник / Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. – 2-ге вид., переробл. й доп. – К. : Кондор, 2005. – 308 с.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации / Кибанов А. Я. – 3-е изд., дод. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 638 с.

Аширов Д. А. Управление персоналом Етапи адаптації персоналу на промисловому підприємстві 1 етап. Оцінка рівня підготовленості новачка 2 етап. Орієнтація 3 етап. Діюча адаптація 4 етап. Функціонування/ Аширов Д. А., Резниченко Л. А. ; Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2004. – 193 с.

Адаптация нового персонала к организационной культуре. "Кадровик. Кадровый менеджмент", 2009, N 5 Е. Кобцева, Ведущий специалист по подбору персонала отдела планировании персонала ОАО "Воронежнефтепродукт" 12.04.2009 Електронний режим доступу: [http://www.hrportal.ru/article/adaptaciya-novogo-personala-k-organizacionnoy-kulture].

НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті системи наставництва державних службовців від 25 жовтня 2013 року N 189. Електронний режим доступу: [http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendaciy-shchodo-vprovadzhennya-uderzhavnih-organah].

Хмиль Ф. И. Управление персоналом : учебник для студентов высших учебных заведений / Хмиль Ф. И. – К. : Академвидав, 2006. – 488 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті