Формування механізму та стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств

Автор(и)

  • V. A. Vasilenko Національний авіаційний університет

Ключові слова:

конкурентоспроможність, стратегічне управління, організаційно-економічний механізм, управлінські рішення, партнерство

Анотація

У статті розглядається управління конкурентоспроможністю, як невід’ємна складова менеджменту авіаційного підприємства. Визначено загальнометодичні підходи у дослідженнях механізму управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства з використанням порівняльного аналізу. Розглянуто об'єктивний характер процесу пристосування до формування цілей і розробки структури стратегії. Для того щоб механізм управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства був реалізований, необхідно визначити конкретні цілі та розробити план заходів щодо його впровадження. Для формування та реалізації механізму управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства поставлені наступні цілі: представити механізм управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства у вигляді, зрозумілим всім співробітникам; чітко розділити відповідальність за виконання стратегії між учасниками; створити механізм контролю, що дозволяє відстежувати виконання стратегії. Розглянуто стратегію управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства. Управління конкурентоспроможністю здійснюється на рівнях авіаційного підприємства, групи авіаційних підприємств та державному рівні. На кожному з них вирішується низка завдань, які мають сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності національних авіаційних підприємств.

Біографія автора

V. A. Vasilenko, Національний авіаційний університет

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення

Посилання

Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Теоретичні аспекти: Монографія / О.І. Драган – К.: ДАКККіМ, 2006 – 144 с.

Кирчата І.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі: монографія / І.М. Кирчата, Г.В. Поясник – Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 160 с.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.

Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива [Текст]: пер. с фр. / Ж. – Ж. Ламбен – СПб.: Наука, 1996. – 589 c.

Мілевський С.В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств / С.В. Мілевський, О.В. Мілов – Х.: Видавництво ХНЕУ, 2007. – 156 с.

Решетнікова Т.П. Організаційно-економічні методи управління конкурентоспроможністю підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.П. Решетнікова. – Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2003. – 16 с.

Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.03 / Тарнавська Н.П. – Тернопільський нац. Економічний ун-т. – Тернопіль, 2009. – 40 с.

Центр исследований региональной экономики (ЦИРЭ) [Электронный ресурс] / Руководитель ЦИРЭ: доктор физ.-мат. наук, профессор Ю.А. Корчагин. Бюллетень: факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия Швец А.А., Морозов А.Н. – Режим доступу: http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=10&page=37

Porter, M. Competitive Advantage-Creating and Sustaining Superior Performance [Текст] / M. Porter, – The Free Press, 1985 – P. 557.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті