Зарубіжний досвід використання інноваційно орієнтованих методів забезпечення конкурентоспроможності підприємствами машинобудування

Автор(и)

  • K.O. Boyarynova Національний технічний університет України "КПІ"

Ключові слова:

інноваційно орієнтовані методи, конкурентоспроможність, підприємства машинобудування, зарубіжний досвід

Анотація

У статті розглянуто зарубіжний досвід використання інноваційно орієнтованих методів забезпечення конкурентоспроможності підприємствами машинобудування притаманних країнам Європейського Союзу: наявність авторських прав; ускладнення товарів та послуг; використання торгових марок; метод переваг в часі; використання патентів; створення та використання промислових зразків; забезпечення секретності. Запропоновано поділ розглянутих методів на групи відповідно їх спрямуванню та специфіці використання: інтелектуальні активи, що належать до інтелектуальної власності; традиційне інноваційне оновлення та модернізація продуктів; організаційно-управлінські заходи. Дослідження здійснено за видами економічної діяльності підприємств машинобудування: виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; виробництво машин і устаткування не віднесених до інших угруповань. Виявлено специфіку використання методів у сучасних умовах та особливості їх використання підприємства з різними видами економічної діяльності.

Біографія автора

K.O. Boyarynova, Національний технічний університет України "КПІ"

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Посилання

Демченко А. О. Роль технологических инноваций в стратегии развития предприятия / Демченко А. О. // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2010. – № 2. – С. 93-96

Кабакова Э. В. Взаимосвязь конкуренции и инновационной деятельности / Кабакова Э. В. // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2006. – Т. 4. – № 12-1. – С. 108-111.

Лебедева Н. Н. Инновационная активность предприятий как условие их конкурентоспособности / Лебедева Н. Н. // Journal of Institutional Studies = Журнал институциональных исследований. – 2010. – Т. 2. – № 4. – С. 15-21.

Интелектуальная собственность и малые и средние предприятия [Электронный ресурс]// Всемирная организация интелектуальной собственности. Серия: Интелектуальная чобственность для бизнеса. – 2003. – № 488 (R) . – Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/intproperty/488/wipo_pub_488.pdf

Потапова О.Н. Потенциал конкурентоспособности компании в условиях инновационной конкуренции [Электронный ресурс]/ Потапова О.Н. // Экономика и социум. – 2014. –№ 2(11). – Режим доступа: http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_11/Potapova%20O.N.%28Sovremennye%20tehnologii%20upravl eniya%20organizaciyay%29.pdf

Добрынина Г. Коммерческое использование торговых марок [Электронный ресурс] / Г. Добрынина // Простоправо.Путеводитель в мире правовых отношений. – Режим доступа: http://www.prostopravo.com.ua/prava_biznesa/intellektualnaya_sobstvennost/stati/kommercheskoe_ispolzovani e_torgovyh_marok

Стремление к совершенству. Ведение в тему "Промышленные образцы для малых и средних предприятий" [Электронный ресурс]// Всемирная организация интелектуальной собственности. Серия: Интелектуальная чобственность для бизнеса. – 2003. – № 2. – Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/sme/498/wipo_pub_498.pdf

Промышленный образец [Электронный ресурс] // Википедия — свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5% D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86

Methods for maintaining or increasing the competitiveness in the enterprises - as highly important and not used - by NACE Rev. 2 activity and size class [Еlectronic resource]// Eurostat. – access mode: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis8_comp&lang=en

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті