Тенденції та пріоритети просторового розвитку міста Дніпра

Автор(и)

  • В.В. Біркентале Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т.В. Лісогорська Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.15

Ключові слова:

просторовий розвиток; місцевий економічний розвиток; стратегічне планування; стратегія; сталий розвиток; конкурентоспроможність території; місто; містобудування; екологічні проблеми

Анотація

Робота присвячена теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження такої актуальної проблеми на рівні мезоекономіки як просторовий розвиток міст. Проаналізовано сучасні тенденції в стратегічному плануванні просторового розвитку територій на прикладі міста Дніпра. Порівняльний аналіз двох стратегічних планів міста показав, що в новій «Стратегії Дніпра 2030» більше уваги приділяється висвітленню проблем території та напрямам їх вирішення. Пріоритетами міста на наступне десятиріччя визначено: інноваційність, комфорт та ідентичність. Доведено, що досягнення економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності міста Дніпра знаходяться у щільному зв’язку з оптимізацією використання наявної території міста, вирішенням проблем містобудування і екології. Стратегічною метою просторового розвитку міста Дніпра є забезпечення його конкурентоспроможності не лише у межах України, а й у світі. Проаналізовано узгодженість стратегічних напрямів і цілей Стратегії-2030 з оновленим Генеральним планом міста і найбільш пріоритетними для міста Цілями сталого розвитку.

Біографії авторів

В.В. Біркентале , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Т.В. Лісогорська , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка

Посилання

Scott, A., & Storper, M. (2003). Regions, globalization, development. Regional studies, 37(6-7), Р. 579-593.

Hirschman, A. O., & Sirkin, G. (1959). Investment criteria and capital intensity once again. The Quarterly Journal of Economics, 72(3), Р. 469-471.

Myrdal, G. (1959). Teoría económica; y regiones subdesarrolladas (No. 04; HB130, M8.).

Lucas, R. (1988) On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics 22(1) 2-42.

Romer, P. (1993) Idea gaps and object gaps in economic development, Journal of Monetary Economics, 32(3), pp. 543-573.

Стадницький Ю. І., Данилович Т. Б., Музиченко О. В., Войцеховська В. В., Симак А. В., Висоцький А. Л., Стадницька Ю. Ю. (2013). Просторова організація економічних систем. Львів: Новий Світ. 272 с.

Захарченко П. В., Несторенко Т. П., Попова О. Ю., Ткачук О. В. та ін. (2012). Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти : монографія / за ред. П. В. Захарченко, Т. П. Несторенко. Бердянськ. 316 с.

Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф. (2017). Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. К. 121 с.

Практичний посібник «Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування». (2020). Ч.1. Сучасні моделі, концепції та ресурси: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_1.pdf

Місцевий економічний розвиток: стратегічне планування. URL: http://www.mled.org.ua/eng/strategic

Кейс-стаді «Розробка стратегій розвитку міст в Україні: інструкція та огляд практик». (2019). URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/PLEDDG_strategic_ planning.pdf

Стратегія Дніпра 2030. URL: https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/prezentaciya _strategii_dnipra_2030.pdf

Стратегічний план розвитку міста Дніпропетровська до 2020 року. URL: http://www.mled.org.ua/media/docs/0_SP_Dnipropetrovsk_fin_Ukr.pdf

Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України. Закон України від 02.12.2012 № 1602-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text.

Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF#Text

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF#Text

Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року. [Електронний ресурс] : Затверджено Постановою КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF

Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. URL: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/rozvitku-dnipropetrovskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf

Звіти про виконання бюджету. URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/category/zviti-pro-vikonannya-byudzhetu/

Цілі сталого розвитку: Дніпро-2030. Регіональна доповідь. Дніпро, 2018 URL:

https://www.ua.undp.org › dam › docs › SDGreports

Посібник з питань просторового планування для уповноважених органів містобудування та архітектури ОТГ. U-LEAD з Європою, URL: www.rdpa.regionet.org.ua/sp

Містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану розвитку м. Дніпро». Пояснювальна записка. Київ, 2019. URL: https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/dnipro_2019_poyasnyuvalna_zapiska.pdf

Стратегічна екологічна оцінка: досвід упровадження в містах України. Кейс-стаді. Федерація канадських муніципалітетів. Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». (2019). URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Keys-Study-CEO.pdf

Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932.

Про затвердження методики розроблення, проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16#Text

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. [Електронний ресурс]: Затверджено Постановою КМУ від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-06

Номер

Розділ

Статті