Аналіз причин та наслідків трудової міграції для країн-реципієнтів

Автор(и)

  • М. Є. Шкурат Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Д.В. Горелова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.13

Ключові слова:

Країна-реципієнт; трудова міграція; економіка; причини та наслідки

Анотація

У роботі запропоновано аналіз причин та наслідків трудової міграції для країн-реципієнтів. Визначено критерії «ідеальної» країни, що приваблює мігрантів. Проведено оцінку стану міграційної ситуації у світі та в Україні. Проведено аналіз наслідків, до яких призводить неконтрольована міграційна політика, як для країни, що приймає, так і для країни-реципієнта. Оцінено статистичні показники, які виокремлюють найбільші міграційні коридори та проведено паралелі із проекцією привабливих для мігрантів країн. Розроблено пропозиції та поради щодо покращення міграційної політики у світі. Наголошено на необхідності контролю за трудовою міграцією, аби урівноважити розвиток та стан країн. Міграційна політика досить сильно впливає на загальний стан економіки у світі, особливо в Україні, тож ця тема потребує окремої уваги.

Біографії авторів

М. Є. Шкурат , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Д.В. Горелова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач вищоъ освіти

Посилання

Цевух Ю. О., А. Р. Лазарева. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / Одеса. Одеський національний університет, 2012. – С. 150-169.

Ravenstein E.G. The Laws of Migration. E. G. Ravenstein. The Journal of the Statistical Society of London, 1885.Vol. 48., №2. P. 167-235.

Трудовая миграция способствует социальному и экономическому развитию стран. - 2015. URL: http://www.ictsd.org/bridgesnews/мосты/news/трудовая-миграция-способствуетсоциальному-и-экономическому-развитию-стран

Бачинська М.В. Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону. Молодий вчений. 2015. С. 22–26.

Beets G. The Global Economic Crisis and International Migration: An Uncertain Outlook. European Commission. Directorate-General “Employment, Social Affairs and Equal Opportunities”. Unit E1 – Social and Demographic Analysis, 2009. – 14 p.

Tsevukh Y. International labor migration in a period of global economic crisis. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. С. 171–178.

Дембіцька О.О. Сучасний стан та негативні наслідки міжнародної трудової міграції населення. URL: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_ DWS_2010/Economics/74167.doc.html.

Financing Facility for Remittances. URL: http:// www.ifad.org/remittances/pub/money_europe.pdf

Офіційний документ. МОМ. Міграція в Україні - 2019. URL: https://iom.org.ua/sites/default/files/iom-ukraine_facts-ukr_2019.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-06

Номер

Розділ

Статті