Мотивація державних службовців у системі адміністративного менеджменту

Автор(и)

  • О.В. Таранич Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Д. О. Вісіцька Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.11

Ключові слова:

мотивація; методи мотивації; стимулювання; адміністративний менеджмент; державний службовець

Анотація

У досліджені подано інформацію про систему мотивації в адміністративному менеджменті та її роль і значення в умовах сучасного господарювання, розглянуто основні теорії, які стали основою для побудови сьогоднішнього мотиваційного механізму, використання методів заохочення на прикладі державних службовців України та розгляд іноземного досвіду щодо мотиваційного забезпечення. Для досягнення поставленої мети, при вирішенні завдань було використано загальнонаукові та спеціальні методи теоретичних й емпіричних досліджень: огляд наукової літератури за темою дослідження, термінологічний, статистичний аналіз, метод порівняльного аналізу й синтезу.

Біографії авторів

О.В. Таранич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Д. О. Вісіцька , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач вищої освіти

Посилання

Бойко О.В. Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.В.Бойко. – К.: НАУ. -2019. – 20с.

Законодавство України. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/zak

Мотивація та заохочення державних службовців. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/december/issue-12/article-41307.html

Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. – М.: Логос, 2018. – С.145.

Данюк В. М. Концептуальні особливості дослідження ефективності мотивації персоналу / В.М. Данюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2016. - № 11 (105). – С.55-61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-06

Номер

Розділ

Статті