Сучасні тренди та глобалізаційні виміри управління інформаційними технологіями і системами в Україні

Автор(и)

  • О.В. Климчук Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.7

Ключові слова:

управління; інформаційно-комунікаційна технологія; мережева економіка; індекс мережевої готовності; економічне зростання; веб-сайт; хмарні обчислення; стійкий розвиток

Анотація

У статті досліджено процеси глобального використання інформаційних технологій і систем, що дозволяє створювати економічні переваги та сприяти соціальній і політичній інтеграції, зумовлюючи спільне процвітання й стійкий розвиток суспільства. Здійснено огляд мережевої системи готовності, яка надає керівникам директивну інформацію щодо основних факторів, для врахування повного використання інформаційно-комунікативних технологій у своїх стратегіях економічного зростання. Розкрито сутність сучасної моделі Індексу мережевої готовності (NRI), що складається з чотирьох основних факторів (технології, люди, управління та вплив), кожен з яких формується з трьох підфакторів, визначаючи в комплексі реальний стан використання інформаційно-комунікаційних технологій в конкретній країні. Представлено рейтинг України за Індексом мережевої готовності та за його основними чотирма факторами. Наведено ступені запровадження інформаційних технологій на підприємствах України за видами економічної діяльності та використання ними інформаційно-комунікаційних технологій з розподілом за середньою кількістю працівників, враховуючи доступ до мережі Інтернет, наявність веб-сайту та купівлю послуг хмарних обчислень. Розглянуто сутність і виміри основних принципів (наукова обґрунтованість, компетентність, своєчасність, повнота змісту, гнучкість та гомеостатичність) стосовно прийняття управлінських рішень у мережевій економіці, що дозволяє отримувати синергетичний ефект. Запропоновано зосередити подальші дослідження на питаннях генерації та проєктування системи комунікаційних і інформаційних технологій, збільшення інвестицій у сектор інформаційно-комунікаційних технологій та подальшу популяризацію Інтернету й розвиток електронної комерції.

Біографія автора

О.В. Климчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Asaul, A., Voynarenko, M., Dzhulii, L., Yemchuk, L., Skorobohata, L. and Mykoliuk, O. (2019). The Latest Information Systems in the Enterprise Management and Trends in their Development. 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, pp. 409-412, doi: 10.1109/ACITT.2019.8779874

Сіденко С. Становлення інформаційного суспільства і проблема забезпечення конкурентоспроможності економіки. Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможних країн. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. С. 46.

Орлова Н.С., Мохова Ю.Л. Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2017. № 3. С. 355-365.

Paletta, F. and Junior, N. (2008). Information technology and communication and best practices in it lifecycle management. Journal of Technology Management & Innovation. Vol. 3, № 4, pp. 80-94. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242008000200007.

Шевчук Т.В., Кравчук Г.T. Стан і перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні.Науковий вісник НЛТУ України. 2018. № 28(9), С. 114-118. https://doi.org/10.15421/40280922

Клепікова О.А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2013. № 5. С. 74-77.

Levytska I.V., Klymchuk A.O., Klymchuk O.V. Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic sciences. № 4 (44), 2019. Рp. 154-159. DOI https://doi.org/10.26661/2414-0287-2019-4-44-24

Янчук Т.В. Значення механізму впровадження інформаційних технологій у господарський процес діяльності підприємств. Економіка i організація управління. 2016. № 4 (24). С. 269-276.

Яцюк С. Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. 2013. №7. С. 92-95.

Пчелянська Г.Б., Васьковська К.О., Пчелянський Д.П. Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10. Вип. №1. С. 71-75.

Ochoa Siguencia L. Contemporary Information Technologies in Business Management. Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, Czestochowa 2018. Pp. 216-233.

The Global Information Technology Report 2015. World Economic Forum. INSEAD. URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf

Network Readiness Index 2020. Benchmarking the Future of the Network Economy. URL:https://networkreadinessindex.org/

Закон України “Про Національну програму інформатизації”. Документ № 74/98-ВР від 04.02.98, ВВР, 1998, № 27-28 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”. Документ № 81/94-ВР від 05.07.94, ВВР, 1994, № 31 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#n20

Статистичний щорічник України за 2019 р. Державна служба статистики України. За ред. І.Є. Вернера. К.: ДП Держаналітінформ, 2020. 464 с.

Климчук О.В. Сучасні процеси розвитку в Україні інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. Ред. колегія: О.С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. С. 199-201.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Номер

Розділ

Статті