Доларизація національної економіки та трудова міграція: аспекти взаємозв’язку (кейс України)

Автор(и)

  • О.В. Длугопольський Західноукраїнський національний університет
  • А.І. Баранець Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.5

Ключові слова:

доларизація; міграція; грошові перекази; пандемія COVID-19; валюта; реформи

Анотація

Досліджено доларизацію національної економіки України як природний феномен у тісному взаємозв’язку із процесами трудової міграції. Проаналізовано види та напрямки доларизації вітчизняної економіки. Проведено оцінку динаміки середньорічних показників доларизації в Україні у 2014-2020 рр., динаміки валютного курсу, динаміки приватних грошових переказів в Україну. Обґрунтовано, що чисельність співвітчизників, яка виїхала з України, у 2,5-3 рази перевищує кількість іноземних громадян, що в’їхали в країну. Визначено основні причини міграційних пробем України та їх вплив на доларизацію вітчизняної економіки. Обгрунтовано, що іноземна валюта, ввезена на територію України завдяки міжнародним мігрантам, або не обмінюється на національну валюту, або з валют країн-лідерів працедавців конвертується у долар / євро. Це відбувається, переважно, через недовіру населення до політичних та економічних реформ всередині країни, й, відповідно, до гривні. Встановлено обернений зв’язок між сальдо купівлі-продажу іноземної валюти та рівнем доларизації економіки в Україні, а також сальдо купівлі-продажу іноземної валюти та часткою валютних депозитів. Розглянуто як фактори, що зумовлюють посилення доларизації, так і фактори, що її стримують. Визначено, що ключовою проблемою доларизації економіки є те, що Україна втрачає найважливіший цільовий орієнтир – грошово-кредитну політику та її таргети, оскільки НБУ позбавляється можливості впливати на пропозицію грошей в економіці, і тим самим забезпечувати стабільність національної валюти.

Біографії авторів

О.В. Длугопольський , Західноукраїнський національний університет

доктор економічних наук, професор

А.І. Баранець , Західноукраїнський національний університет

студентка магістратури

Посилання

Офіційний інтернет-портал Національного банку України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Рябініна Л.М. (2012). Доларизація економіки України та її наслідки. Вісник соціально-економічних досліджень, №4(47), 91-97.

Бевзенко Л.В., Тодоренко С.В., Піскун О.В. (2016). Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні. Young Scientist, №1(28), Рart 1, 19-22.

Кулицький С. (2019). Динаміка обмінного курсу долара США в Україні у 2019 р.: спроба ситуативного аналізу. Україна: події, факти, коментарі, № 11, 35-46. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/ukr11.pdf.

Dluhopolskyi O., Zatonatska T., Lvova I., Klapkiv Y. (2019). Regulations for returning labour migrants to Ukraine: international background and national limitations. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Vol.22(3), 45-64.

Dluhopolskyi O., Dluhopolska T. (2020). Poland-Ukraine migration policy in a context of transborder cooperation: challenges and opportunities. Security in transborder regional cooperation: Ukraine vs Poland. Lublin: SAPWP KUL, 7-15.

Dluhopolskyi O., Dluhopolska T. (2018). Migration as a global challenge: case of Ukraine. Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики: Материалы II-й Международной научно-практической конференции (27-28.09.2018). Минск: Право и экономика, 146-148.

Длугопольська Т.І. (2020). Міжнародна міграційна політика: від теорій до імплементацій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, №12, 31-49.

Курунова Ю.О. (2015). Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країни (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Одеса.

Найпопулярнішими напрямками трудової міграції у 2020 році стали Кіпр, Польща і Ліберія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zahid.espreso.tv/news/2021/01/05.

Бочан В.І. (2007). Доларизація економіки України: причини і наслідки. Материалы первой международной научно-практической конференции “Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты” (24-25 мая 2007 г.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007may/7_bo4an.ph.

Поплюйко Я.В. (2008). Доларизація економіки України: статистичні оцінки. Статистика України, №2, 44-50.

Козюк В.В., Атамась Н.І. (2011). Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки. Вісник НБУ, №5, 30-34.

Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://library.if.ua/articles/article-41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

Статті