Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності як важлива ціль внутрішньофірмового бюджетування

Автор(и)

  • В.Є. Болгов Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • І.М. Витяганець Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.2

Ключові слова:

бюджетування; мотивація; механізм; фінансова стійкість; платоспроможність; аналіз

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні засади та практичні рекомендацій щодо оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, визначено пріоритети і розроблено системи засобів підвищення фінансової незалежності ПрАТ «Карлсберг Україна». Розглянуто сутнісні характеристики бюджетування як інструменту внутрішньофірмового фінансового планування. Досліджено механізм забезпечення таких понять як фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможності підприємства, проаналізувати фактори, що здійснюють суттєвий вплив на їх формування та підтримку. Обґрунтовано методичний підхід оцінки фінансової стійкості ПрАТ «Карлсберг Україна». Проведено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Здійснено моделювання фінансової стійкості ПрАТ «Карлсберг Україна» з перспективою підвищення ефективності його господарської діяльності. Виявлено та запропоновано шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів за допомогою факторного аналізу рентабельності власного капіталу ПрАТ «Карлсберг Україна».

Біографії авторів

В.Є. Болгов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

І.М. Витяганець , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач

Посилання

Лихачева О. Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-практическое пособие. М: Изд-во Проспект, 2003. 264 с.

Романовский М. В. Финансы, денежное обращение и кредит. М: Юрайит, 2003. 575с.

Бержанір І. А. Діагностика показників ліквідності підприємства. Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. 156 с.

Річна фінансова звітність ПрАТ «Карлсберг Україна» за 2017 рік згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 URL: https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/akts-oneram/zagal-na-nformaf-ya/

Річна фінансова звітність ПрАТ «Карлсберг Україна» за 2018 рік URL: https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/akts-oneram/zagal-na-nformaf-ya/

Річна фінансова звітність ПрАТ «Карлсберг Україна» за 2019 рік згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 URL: https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/akts-oneram/zagal-na-nformaf-ya/

Ковалёв В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М: Финансы и статистика, 2007. 560 с.

Христіановський В. В., Щербина В. П. Економетрика: Навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 232 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз: підруч. Київ: Знання, 2011. 630 с.

Христиановский В.В., Нескородева Т.В., Полшков Ю.Н. Экономико-математические методы и модели: практика применения в курсовых и дипломных работах: учебное пособие. Донецк: ДонНУ, 2012. 324 с.

Трегубов О. С., Ахновська І. О., Андронік О. Л. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів; за заг. ред. О. С. Трегубова. Вінниця: 2017. 232с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

Статті