Діагностика рентабельності суб’єктів господарювання України

Автор(и)

  • I. Berzhanir Уманський національний університет садівництва

Ключові слова:

фінансовий стан, рентабельність, власний капітал, сукупний капітал, прибутковість, активи, рентабельність сукупного капіталу

Анотація

В статті узагальнено трактування економічної сутності рентабельності підприємства, розглянуто методичні аспекти формування системи показників її оцінки, проаналізовано індикатори рентабельності підприємств України за видами економічної діяльності та наведено напрями її підвищення. Методологічною основою дослідження є фундаментальні основи економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України з питань оцінки фінансової діяльності підприємств, теоретичні та науково- практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців із проблем теорії та практики управління прибутковістю підприємств. Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні методичних підходів до аналізу рентабельності підприємств, що включають систему ключових індикаторів і дозволяють своєчасно виявити необхідність зміни пріоритетів в управлінні прибутковістю підприємств.

Біографія автора

I. Berzhanir, Уманський національний університет садівництва

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту

Посилання

Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности / Пер. с англ. / [Л. Бернстайн]; под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 624 с.

Білик М. Д. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: [підручник] / М. Л. Коробов. – К. − 2002. – 380 с.

Костецький Я. І. Рентабельність як показник ефективності сільськогосподарського виробництва аналіз / Я. І. Костецький // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Інноваційна економіка. – 2012. – № 2[28]. – С. 98-100.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Минск: Новое знание, 2002. – 704 с.

Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / О. О. Шеремет. – К.: Кондор, 2005.− 458 с.

Финансовый менеджмент. Теория и практика / И. Т. Балабанов, Е. В. Быкова, и др.; под ред. Е. С. Стояновой. – М., 1997. – 574 с.

Москаленко В. П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 181–191.

Яцишин Н. Методика аналізу фінансового стану підприємства / Н. Яцишин // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету ,,Економічна думка”, 2013. – Вип. 10. – Ч. 4. – С. 439–44.

Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд / І. О. Школьник, С. В. Лєонов; І. М. Боярко та ін. Державний вищий навчальний заклад ,,Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ ,,УАБС НБУ”, 2013. – 69 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті