Формування іміджу територій в контексті сталого розвитку

Автор(и)

  • O.V. Balujeva Донецький державний університет управління
  • T.Yu. Ribachenko Донецький державний університет управління

Ключові слова:

імідж територій, сталий розвиток територій, територіальний маркетинг, економічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена питанням іміджу територій, проблемам його формування в контексті сталого розвитку. Зазначено, що територіальний імідж стає реальним і надзвичайно важливим ресурсом економіки, виступає одним із інструментів залучення інвестицій. Приділено увагу сталому розвитку територій і територіальному маркетингу. Акцентовано увагу на тому, що питання розвитку територій сьогодні тісно пов’язано з концепцією сталого розвитку. На основі аналізу зарубіжного досвіду встановлено, що маркетинг виступає ефективним методом підтримки місцевого економічного розвитку і залучення інвестицій. Актуалізовано необхідність формування іміджу територій як одного з інструментів підвищення інвестиційної привабливості. Розглянуто поняття «імідж територій». Розглянуто функції, які виконує імідж територіальної одиниці. Зазначено, що одним з найважливіших інструментів формування іміджу є комунікаційні елементи. Встановлено, що імідж можна умовно поділити на об'єктивні і суб'єктивні складові. Визначено та охарактеризовано основні етапи процесу формування іміджу території.

Біографії авторів

O.V. Balujeva, Донецький державний університет управління

д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу

T.Yu. Ribachenko, Донецький державний університет управління

аспірант

Посилання

Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. Субфедеральные аспекты глобализации / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопросы экономики. - 2003. - № 5. – С. 22-29.

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий / А.П. Панкрухин // Новый маркетинг. – 2006. - №22. – С. 46-49.

Концепція сталого розвитку населених пунктів : Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Закон України про Генеральну схему планування території України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 30. – Ст. 204.

Вакуленко В. Міський маркетинг як інструмент стратегічного планування економічного розвитку міста / В.Вакуленко // Управління сучасним містом. – 2002. - №4-6 (6). – С. 92-95.

Важенина И.С. Теоретико-методологические основы определения сущности репутации территории. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2006.

Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде / И.С. Важенина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - №6 (56). – С. 82-98.

A. Luczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2002, s. 189

A. Luczak, Wizerunek jako element strategii marketingowej….., s. 166-171.

Marketing Place’s – Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 167.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті