Функционально-параметрична модель економічної безпеки підприємств водного транспорту

Автор(и)

  • I. Averichev Киевская государственная академия водного транспорта имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Ключові слова:

модель трансформації ресурсів, ресурси, економічна безпека, ресурсомісткість активів системи економічної безпеки, профіль економічної безпеки

Анотація

У статті ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства представлено у вигляді моделі трансформації ресурсів системи економічної безпеки у досягнення певного рівня профілю економічної безпеки для підприємств водного транспорту. Підкреслено, що ефективність використання ресурсів, їх спроможність приносити економічні та соціальні ефекти та забезпечувати необхідний рівень економічної безпеки в умовах конкурентного середовища в довгостроковій перспективі формують як прогнозовані так і не очікувані результати діяльності як транспортного так і будь-якого іншого, формуючи невизначеність і ризики застосування того чи іншого виду ресурсів. Запропонований методичний підхід для кількісної оцінки визначення вартості ресурсів у забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту. Для оцінки вартості ресурсів, активізованих у системі економічної безпеки і співставлення ефективності різних видів ресурсів, пропонуємо використати у моделі відносний показник «ресурсомісткість активів системи економічної безпеки», що забезпечить узгодженість показників у моделі. Запропонована формула для визначення необхідної ресурсомісткості для забезпечення запланованого рівня економічної безпеки підприємств водного транспорту.

Біографія автора

I. Averichev, Киевская государственная академия водного транспорта имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

аспирант, ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента

Посилання

Аверічев І.М. Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України / І.М.Аверічев // Збірник наукових праць Державного економіко- технологічного університету транспорту: Серія ”Економіка і управління”. – Вип., 26. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 175 – 182.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с.

Рєпіна І.М, Єрмолаєв П.В. Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка Менеджмент Підприємництво, №23 (II) / 2011.

Пожуєва Т.О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства [електронний ресурс] / Т.О. Пожуєва, О.В.Овчаренко // Економічний форум. – 2011. - №2. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/40.pdf, с.13.

http://www.interlegal.com.ua/corporate/?p=383

Аверічев І.М. Заходи із забезпечення рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України / І.М.Аверічев // Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – Вип. 1(19). – К.: КДАВТ, РИНЦ 2014. – С. 53–57.

Аверічев І.М. Інструментарій реалізації економічного механізму забезпечення водної безпеки / І.М. Аверічев // Збірник тез XLIII науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. “Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки”, 12 грудня 2013р. С.49-50.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [у 2-х т.] / [за ред. С.В.Мочерного]. – Л.: Видавництво «Світ», 2005– Т.1. – 2005.– 616 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті