Деякі аспекти забезпечення енергетичної безпеки в країнах БРІКС

Автор(и)

  • О. О. Shumaeva Донецкий национальный технический университет
  • N. I. Pervusiak Донецкий национальный технический университет

Ключові слова:

енергетична безпека, енергетична ефективність, енергозбереження, енергетична програма

Анотація

Зв'язок між економічним зростанням і динамікою попиту на енергію відіграє істотну роль як для ретроспективного аналізу світової економіки, так і для довгострокового прогнозування її розвитку. У статті розглядаються характер і напрям даного взаємозв'язку з урахуванням різнорідності економічних систем в різних регіонах світу і впливу фактора світової кризи. Незважаючи на активні дослідження цього взаємозв'язку в зарубіжній літературі, їх результати не дозволяють робити безперечні і однозначні висновки. На основі аналізу досвіду країн БРІКС у сфері вирішення питань енергетичної безпеки автори показують, що структурні зрушення у світовій економіці, нові тенденції в сфері підвищення енергетичної ефективності, пропозиції енергоресурсів та цін на них обумовлюють необхідність регулярної переоцінки зв'язку між зростанням економіки і споживанням енергоресурсів.

Біографії авторів

О. О. Shumaeva, Донецкий национальный технический университет

к.гос.упр., доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права

N. I. Pervusiak, Донецкий национальный технический университет

магистрант

Посилання

Гафуров А.Р. Сущность категории "энергетическая безопасность" и ее место в общей структуре безопасности // Вестник МГТУ, . ‒ 2010. ‒ том 13. ‒ №1. ‒ С. 178-182.

Новое направление российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие в БРИКС / Отв. ред. С.П. Глинкина; колл. авторов. – М.: Институт экономики РАН, 2014. – 220 с.

Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты: сб. статей / под ред. В.А. Никонова, Г.Д. Толорая. А.В. Виноградов. Перспективы институализации т «кодекс поведения» БРИКС. – М. : РУДН, 2013. - С. 194.

Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf

Воропай Н.И., Сендеров С.М. Энергетическая безопасность: сущность, основные проблемы, методы и результаты исследований. ‒ М. : ИНП РАН, 2011. ‒ 90 с.

Савко П.О. Опыт стран БРИКС в решении проблем повышения энергоэффективности экономики // Опыт и сотрудничество стран БРИКС и их регионов. Под ред. Архипова А.Ю., Фомичевой Е.В. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2013. – 112 с.

Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года под руководством Макарова А.А., Григорьева Л.М., М. 2014. ‒ 173 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті