Вибір напрямів стратегічної модернізації залежно від впливу індексів на рівень інвестиційної привабливість підприємств гідроелектроенергетики

Автор(и)

  • M. V. Shkrobot Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут»

Ключові слова:

стратегічна модернізація, напрями, інвестиційна привабливість, показники розвитку, підприємства гідроелектроенергетики

Анотація

У статті сформовано основні напрями стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики залежно від впливу індексів на рівень інвестиційної привабливості відповідних підприємств. Сформовані групи основних показників розвитку підприємств гідроелектроенергетики, які всебічно враховують їх специфіку функціонування. На основі розробленого науково-методичного підходу до розрахунку фактора інвестиційної привабливості підприємства, виявлено динаміку зміни економічних, соціальних, екологічних і технологічних показників розвитку підприємств гідроелектроенергетики, що дозволило виокремити детермінанти підвищення їх інвестиційної привабливості. Нами запропоновано матрицю «показники розвитку підприємства – рівень інвестиційної привабливості підприємства», яка дає можливість обрати напрям стратегічної модернізації залежно від рівня впливу певного показника модернізації на рівень інвестиційної привабливості підприємства гідроелектроенергетики.

Біографія автора

M. V. Shkrobot, Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут»

к.е.н., старший викладач

Посилання

Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. –№7(85). – С.90-99.

Виноградова О.В. Оцінка ефективності інвестування в малий бізнес / О.В. Виноградова, І.М. Фабрая // Бар’єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: І Всеукр. міждисц. конф. – Київ, 2005р.- С.15-19.

Захожай В. Статистика інвестиційної діяльності // Персонал. – 2007. – №8. – С.10-17.

Малова Т.Л. Розвиток методичних засад рейтингової оцінки інвестиційної привабливості діяльності акціонерних підприємств / Т.Л. Малова, Л.С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №2. – С.40-43.

Обухов Е.В. Экономико-экологический фактор в развитии гидроэнергетики / НАН Украины. Ин-т пробл. рынка и экол.-экон. исслед. - Одесса: Консалтинг, 1995. - 165с

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні: монографія / за ред. Б.Є. Кваснюка. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2003. – 424с.

Хобта В.М. Порівняльна оцінка методів визначення інвестиційної привабливості підприємства / В.М. Хобта, А.В. Мєшков // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. –Т.ІІ, вип. 182. – С. 284-293.

Юхимчук С. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств / С. Юхимчук, С. Супрун // Фінанси України. – 2003. – №1. – С.3-12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті