Механізм державного регулювання формування трудового потенціалу

Автор(и)

  • K. Shylo Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Ключові слова:

трудовий потенціал, формування трудового потенціалу, механізм, державне регулювання, організаційно-економічний механізм

Анотація

У статті проаналізовано підходи вітчизняних науковців до визначення поняття механізм та структури механізму державного управління. Обґрунтовано, що в сучасних умовах держава залишається основним регулюючим суб'єктом формування трудового потенціалу і повинно забезпечувати гнучкість державної політики та її націленість на інноваційну модель розвитку. Розроблено організаційно- економічний механізм державного регулювання формування трудового потенціалу, який базується на концептуальних положеннях державної політики та впливу організаційних, соціально-економічних, правових, інформаційних, фінансових важелів з виділенням напрямів її реалізації щодо підвищення рівня освіти та охорони здоров’я, формування інноваційної інфраструктури, збалансованості професійної структури ринку праці, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення культурно-інтелектуального розвитку населення, що сприятиме формуванню суспільного трудового потенціалу у відповідності до інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної економіки.

Біографія автора

K. Shylo, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і туризму

Посилання

Астапова Г.В. Корпоративное управление и корпоративные финансы в условиях трансформационной экономики: [монография] / Г.В. Астапова. – Донецк : Сталкер, 2004. – 183 с.

Большой энциклопедический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – [2-е изд., доп. и перераб]. – М. : Институт новой экономики, 1997. – 864 с.

Булеев И. П. Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием по обработке цветных металлов. – Донецк : ИЕП НАН Украины, 1993. – С. 32–34.

Економічна енциклопедія : [в 3 т.] / відп. ред. С. В. Мочерний. – Тернопіль : Академія народного господарства, 2001. – 848 с. – С. 737.

Рудницька Р. М. Механізми державного управління : сутність і зміст / Р. М. Рудницька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах ; [за наук. ред. д.е.н., проф. М.Д. Лесечка, к.е.н., доц. А.О. Чемериса]. – Львів : ЛРІДУ, 2005. – 28 с.

Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: [навч. посіб.] / Д.М. Стеченко. – К.: МАУП, 2000. – 176 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті