Орендні земельні відносини: досвід країн Європейського Союзу та вітчизняна практика

Автор(и)

  • O. V. Khodakivska Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”

Ключові слова:

орендні земельні відносини, сільське господарство, оренда земель, орендна плата

Анотація

Висвітлено сучасні тенденції розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві, виокремлено існуючі проблеми та окреслено шляхи їх розв’язання. Проаналізовано досвід країн Європейського Союзу щодо функціонування механізму оренди земель сільськогосподарського призначення. Зроблено порівняння частки орендованих угідь у загальній площі земель фермерів ЄС та сільськогосподарських підприємств України. Зафіксовано зростання загальних сум виплат орендної плати в динаміці, що має місце як в Україні, так і у країнах ЄС, за винятком Польщі, де розмір орендної плати значно скоротився. Проаналізовано розподіл договорів оренди за суб’єктним складом та за термінами укладення. Виявлено поступове скорочення кількості договорів, укладених строком на 1-3 роки і зростання кількості середньо- й довгострокової оренди. Досліджено існуючі тенденції щодо форм розрахунку з орендної плати за земельні паї, а саме, грошової, натуральної, відробіткової. Встановлено, що домінуючою залишається натуральна форма розрахунку. Проаналізовано структуру сільськогосподарської продукції, що видається в рахунок орендної плати за земельні паї в сільськогосподарських підприємствах України та встановлено, що основними її видами є зерно, олійні, цукор, мед, олія. Виявлено перманентне зростання частки орендної плати за земельні паї у структурі витрат на виробництво продукції рослинництва.

Біографія автора

O. V. Khodakivska, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”

к.е.н, с.н.с., заступник завідувача відділу земельних відносин

Посилання

Стратегічні напрями розвитку земельних відносин у сільському господарстві на період до 2020 року / [Федоров М.М., Ходаківська О.В., Корчинська С.Г., Солов’яненко Н.А.]; за ред. Ю.О. Лупенка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 60 с.

Рекомендації щодо забезпечення розвитку земельних відносин у ринкових умовах / Федоров М.М., Месель-Веселяк В.Я., Саблук П.Т., Ходаківська О.В. [та ін.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. – 60 с.

Possible effects on eu land markets of new cap direct payments. Study / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken. - Brussels, 2013. – 96 р.

Johan Swinnen. Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs. - Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B-1000 Brussels, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org.

Emerging Challenges of Land Rental Markets. A Review of Available Evidence for the Europe and Central Asia Region / Johan Swinnen, Liesbet Vranken, Victoria Stanley //The World Bank. - Washington, D.C. – 2006.- Vol. 1, No. 4.

Трансформація земельних відносин до ринкових умов. Матеріали одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 лютого 2009 року / Саблук П.Т., Федоров М.М., Месель-Веселяк В.Я., Ходаківська О.В. та ін. / [під заг. ред. П.Т. Саблука]. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. – 115 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті