Вплив інформаційних технологій на маркетинг у сфері туризму

Автор(и)

  • L. V. Tranchenko Уманський національний університет садівництва

Ключові слова:

туризм, туристична діяльність, туристичні фірми, туристичний продукт, інформаційні технології, інформаційне забезпечення

Анотація

Досліджено вплив інформаційних технологій на маркетинг у сфері туризму. Наголошується на потребі у розробці стратегій формування бізнес-комунікацій у сфері туризму та показників, які дозволяють оцінити їх ефективність і ризики. Увага акцентується на доцільності у застосовувані стратегії диференційованого, недиференційованого і концентрованого маркетингу. Запропоновано для оцінки економічної ефективності стратегій бізнес-комунікацій відповідні показники: мультиплікаторів доходів, для оцінки ризиків – формула оцінки рівня беззбитковості, методика перевірки стійкості показника ефективності до зміни факторів, на нього впливають, а також критерій Гурвіца. Розглянуті формули і стратегії формування бізнес-комунікацій в туризмі створюють необхідну базу для науково обґрунтованого стратегічного планування взаємин туристичної фірми з контрагентами.

Біографія автора

L. V. Tranchenko, Уманський національний університет садівництва

д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Апилат Е.В. Построение регрессионной модели управления качеством услуг в туризме / Е.В. Апилат // Вісник Харківського державного політехнічного університету. – № 5. –2000. – С.41–45.

Апилат Е.В. Информационно-поисковая система «Турист» как фактор качественного обслуживания туристов / Е.В. Апилат, Е.Д. Пятигорская // Вісник Харківського політехнічного університету. – №6. – 2000. – С. 67–70.

Гривківська О.В. Оцінка існуючих підходів до бізнес-планування господарської діяльності туристичних підприємств / О.В. Гривківська [Текст]. – // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №9 (трав.). – С. 47–49.

Гринько Т.В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери / Т. В. Гринько [Текст]. – // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №5. – С. 13–15.

Давидова О. Особливості інноваційних процесів у сферрі туристичних послуг / О. Давидова [Текст]. – // Проблеми науки. – 2011. – № 5. – С. 16 – 21.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. / Дж. М. Кейнс [Текст]. – // Избранное. — М.: Эксмо. – 2007. — 960 с.

Кобржицький В. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму / В. В. Кобржицький [Текст]. – // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №9 (трав.). – С. 50–54.

Марінов М. М. Рекомендації щодо державного регулювання сфери туризму на національному та регіональному рівнях / М. М. Марінов [Текст]. – // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №6 (бер.). – С. 133–135.

Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / С.В. Мельниченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 494 с.

Петенко І. Концептуальні положення підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу України / І. Петенко [Текст]. – // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 22 – 23.

Пугач Н. А. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму / Н. А. Пугач [Текст]. – // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 86–91.

Тєлєтов О. С. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні / О. С. Тєлєтов [Текст]. – // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №1. – С. 21–34.

Ткешелашвілі М. Л. Дослідження чинників, що визначають застосування методів управління суб’єктами туристичної діяльності / М. Л. Ткешелашвілі [Текст].– // Проблеми науки. – 2010. – №10. – С. 34–40.

Хлопяк С. В. Формування механізму управління туристичним підприємством в умовах державного регулюючого впливу / Хлопяк С. В. [Текст]. – // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №16 (серп.). – С. 64–69.

Шамян Л. С. Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства / Л. С. Шамян [Текст]. – // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №4 (лют.). – С. 79– 82.

Швец И. Ю. Пространственно-региональная кластеризация туристического комплекса / Швец И. Ю. [Текст]. – // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №2. – С. 65–73.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті