Антикризове управління діяльністю банків в сучасних умовах

Автор(и)

  • N. V. Tarasevych Одеський національний економічний університет
  • A. M. Lytvynenko Одеський національний економічний університет

Ключові слова:

банківська система, банківські кризи, банки, антикризове управління, депозитна база, кредитний портфель, ліквідність, банківський нагляд, ризик-менеджмент, план з антикризового управління

Анотація

Стаття присвячена формуванню системи антикризового управління банками в сучасних умовах. Особлива увага приділяється банківським кризам, їх характеру, факторам і причинам виникнення. Автори детально розглядають проблеми і тенденції, які спостерігаються в сучасній банківській системі; переконливо доводять необхідність створення ефективної комплексної системи попереджувального антикризового управління, суть якої полягає в консолідації зусиль регулюючих органів і самих банків щодо розробці заходів і управлінських рішень, необхідних для запобігання банківських криз. Також автори, ґрунтуючись на досвіді інших країн, пропонують розробку та впровадження нових підходів і механізмів антикризового управління банками, що включають в себе якісне планування, вдосконалення банківського нагляду, зміцнення ринкової дисципліни та транспорентності діяльності українських банків та інші засоби.

Біографії авторів

N. V. Tarasevych, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи

A. M. Lytvynenko, Одеський національний економічний університет

магістр 5 курсу кредитно-економічного факультету

Посилання

Хоггарт Г. Разрешение банковских кризисов: основные инструменты и издержки / Г. Хоггарт, Дж. Рейдхилл, П. Синклер // Банки: мировой опыт. – 2011. – № 34. – С. 106–115.

Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными организациями: учеб. пособие по анти- кризисному управлению / А.М. Тавасиев. – М.: Издательство ≪ЮНИТИ-ДАНА≫, 2010. – 480 с.

Тарасевич Н.В. Проблеми капіталізації банків в Україні/ Н.В.Тарасевич // Вісник соціально- економічних досліджень. Збірник наукових праць.-2013.-№1 (48). – С.295-299.

Офіційний сайт Національного банку України, розділ Статистика. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua

Тарасова О.В., Панова Ю.О. Стан і тенденції розвитку банківської системи України. // Економіка харчової промисловості.- 2014.-№ 3(23). - С. 79-86.

Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція, затверджена Постановою Національного банку України від 28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ doc/code=z0841-01.

Офіційний сайт Незалежної асоціації банків України. – Режим доступу: //www.prostobankir.com.ua/mezhbankovskiy_biznes/stati/reyting_problemnosti_kreditnyh_portfeley_2014.

Столярчук М. Особливості антикризового управління підприємством з позиції теоретико- методологічного аналізу / М. Столярчук // Вісник Львівського університету. – 2008. – № 40. – С. 230–232.

Брежнева А.И. Антикризисное управление банком / А.И. Брежнева // Банки: мировой опыт. –2010. – № 5. – С. 10-19.

Иванов В.В. Разработка планов антикризисного управления банком / В.В. Иванов // Банковское дело. – 2010. – № 6. – С. 31–33.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті