Оцінка фінансово-економічного стану кондитерських підприємств України за допомогою багатовимірних статистичних методів

Автор(и)

  • А. Tarasevych Одеський національний економічний університет

Ключові слова:

фінансово-економічний стан, кондитерські підприємства, ринок кондитерської продукції, оцінка, факторний аналіз, метод головних компонент, ранжування

Анотація

У статті розглядається методологія оцінки фінансово-економічного стану крупних кондитерських корпорацій України, таких як «Рошен», «АВК», «Бісквіт-Шоколад» на базі використання компонентного аналізу в системі STATISTICA. Детально розглянуто особливості методу головних компонент як основу проведеного дослідження, виділено головні недоліки та переваги даного методу. У статті проранжовано дев’ять досліджуваних підприємств, інформація по яким охоплює 2008-2012 роки. Розглянуті деякі особливості ринку кондитерської продукції, для якого характерна широка диференціація.

Біографія автора

А. Tarasevych, Одеський національний економічний університет

аспірант кафедри економіки підприємства

Посилання

Янковой А.Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA / А.Г. Янковой. – Вып. 2. – Одесса: Оптимум, 2001.– 216 с.

Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа / Енюков И.С. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 232 с.

Янковой О.Г. Статистична оцінка латентних економічних ознак / О.Г. Янковой // Теорія і методологія статистичного аналізу: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Пасхавера Й.С. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 327–335.

Іващенко П.О. Багатовимірний статистичний аналіз / П.О. Іващенко. – Харків: Основа, 1992. – 141с.

Боровиков В.П. STATISTICA – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков. – М. : ИИД «Филинъ», 1998. – 608 с.

Ким Дж.-О. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 215 с.

Недосекин А.О. Комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе нечетко- множественного подхода / А.О.Недосекин, О.Б. Максимов. [Електронний ресурс] / Консультационная группа «ВиМ». – Режим доступа: http://www.vmgroup.ru/publications/public6.htm

База данных Smida (http://smida.gov.ua)

Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2007. – 704 с.

Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA / В.П. Боровиков – М. : КомпьютерПресс, 1998. – 267 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті