Економічна безпека підприємств з інноваційними проектами

Автор(и)

  • N. Sysolina Кіровоградський національний технічний університет
  • О. Chumachenko Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

економічна безпека підприємства, інноваційні проекти, розвиток підприємств, ризики, фактори оцінки, аналіз чутливості

Анотація

В статті розглядається комплексний підхід по забезпеченню системи економічної безпеки на сучасних підприємствах. Визначені ключові компоненти економічної безпеки підприємства. Розглянуто об’єктивний характер специфічних, загальних та часткових показників економічної безпеки підприємств та основних підходів до її визначення. Розглянуто взаємозв’язки, які сприяють розвитку підприємств з інноваційними проектами. Представлено механізм взаємодії із суб’єктами ринкової економіки підприємства з інноваційними проектами, які відрізняються високим рівнем ризику. Розглянуто напрями удосконалення структури процесів управління інноваційними проектами як системний механізм з використанням зарубіжного досвіду. Розглянуті етапи оцінки стану інноваційного проекта, порівняння та регулювання, визначення критичних змінних. Приведено результати дослідження по моніторингу підприємств з інноваційними проектами.

Біографії авторів

N. Sysolina, Кіровоградський національний технічний університет

к.е.н, доцент кафедри економіки та організації виробництва

О. Chumachenko, Кіровоградський національний технічний університет

к.т.н, доцент кафедри економіки та організації виробництва

Посилання

Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р.М. Дацків // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7 (37). – С. 143-153.

Кірієнко А.В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. дис. на здобуття наук, ступня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Київський нац. екон. ун-т / А.В. Кірієнко. – К., 2000. – 19с.

Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. – К.: Лібра, 2003. – 280с.

Шлыков В.В. Экономическая безопасность предприятия / В.В. Шлыков // ЭКО. – 2002. - № 11. – С. 94 -99.

Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М.Качалов / Под общ. ред. С.А.Панова. – М.:ОАО Изд–во «Экономика», 1997. – 288с.

Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: Монографія / Петрова І.Л., Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П. За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: Дорадо, 2010. – 320с.

Сисоліна Н.П. Механізм розвитку інноваційної діяльності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. - Кіровоград: КНТУ. - 2006. – Вип.9. – С.189- 191.

Андрощук Г.А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 398с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті