Тенденції розвитку транспортної інфраструктури Донецького економічного регіону

Автор(и)

  • Г.О. Горіна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.28

Ключові слова:

засоби транспорту; транспортна інфраструктура; Донецький економічний регіон; автомобільний транспорт; залізничний транспорт

Анотація

У статті на підставі проведення аналізу статистичних показників, що характеризують діяльність підприємств транспорту та транспортної інфраструктури Донецького економічного регіону (довжина шляхів сполучення, кількості автозаправних станцій, динаміка пасажирообігу та перевезень пасажирів за видами транспорту) за 2015-2019 рр. виявлено базові тенденції їх розвитку, а саме: 1) скорочення експлуатаційної довжина залізничних колій загального користування та довжини автомобільних доріг загального користування за Донецьким економічним регіоном в цілому; 2) повільне зменшення кількості автозаправних станцій Донецького економічного регіону; 3) стале зменшення кількості відправлення пасажирів залізничним транспортом загального користування та перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) по Донецького економічного регіону в цілому та окремо по Донецькій та Луганській областям; 4) скорочення пасажирообігу залізничного транспорту загального користування та автомобільного транспорту (автобусів) за Донецьким економічним регіоном.

Біографія автора

Г.О. Горіна , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та країнозавства

Посилання

Іванов С.В. Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та окремо взятого економічного району. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 15-22.

Логутова Т.Г., Полторацький М.М. Сучасний стан транспортної інфраструктури України. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(12). Том 2. С. 8-14.

Шемаєв В.В. Когнітивний підхід до управління розвитком транспортної інфраструктури України в контексті економічної безпеки держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27(1). С. 94-101.

Кириленко О.М. Економіко-історичні засади формування транспортної інфраструктури України. Економічна теорія та історія економічної думки. 2016. Вип. № 1(55). С. 7-13.

Малиш Н.А., Бондар Н.М. Економічний аналіз транспортної інфраструктури України. Вісник НАДУ при Президентові України. 2016. Вип. 2. С. 50-57.

Михайличенко Е. Транспортна стратегія у національних інтересах України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 82-94.

International Recommendations for Tourism Statistics 2008. URL: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_ 83rev1e.pdf.

Статистичний збірник «Транспорт України. 2019». Київ: Державна служба статистики України. 2020. 115 с.

Про автомобільний транспорт: Закон України від 23 лютого 2006 № 3492-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text (дата звернення: 02.12.2020).

Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/ (дата звернення: 03.12.2020).

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства: Наказ Держкомстату України від 24.10.2005 №327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1350-05#Text (дата звернення: 03.12.2020).

Акціонерне товариство «Українська залізниця». URL: https://www.uz.gov.ua/ (дата звернення: 03.12.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті