Благодійність як складова соціально відповідальної діяльності підприємства: обліковий аспект

Автор(и)

  • O. Syvak Житомирський державний технологічний університет

Ключові слова:

благодійність, філантропія, бухгалтерський облік, благодійна допомога, соціальні інвестиції

Анотація

В статті проаналізовано наукову літературу з метою визначення поняття “благодійність” та визначення її місця серед складових соціально відповідальної діяльності українських підприємств для виділення операцій з надання благодійної допомоги серед інших з метою організації їх бухгалтерського відображення. Благодійність компаній така ж різноманітна, як і терміни для її опису: благодійність, корпоративна (стратегічна) філантропія, корпоративне громадянство, корпоративна соціальна відповідальність, соціальні інвестиції та ін. Здійснивши аналіз наукової літератури з метою визначення поняття “благодійність”, виявлено, що поняття благодійність бізнесу, корпоративна філантропія, корпоративне громадянство, соціальна відповідальність, соціальні інвестиції мають спільну основу. Встановлено, що враховуючи обліковий аспект, поняття “благодійність” слід трактувати з економічної точки зору. Виявлено, що благодійність є найвищим (третім) рівнем соціально відповідальної діяльності українських підприємств.

Біографія автора

O. Syvak, Житомирський державний технологічний університет

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Посилання

Непочатова Д. Корпоративна філантропія — соціальні інвестиції бізнесу Електронний ресурс / Д. Непочатова // «Дзеркало тижня. Україна». – №6. – 2014. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/authors/dar-yanepochatova.

Егорова Л. Учет целевого финансирования и благотворительной помощи в некоммерческих организациях / Егорова Л. // Проблемы теории и практики управления. – 2007. № 7. – С. 48-54.

Вєдмєдєва Я.С. Процес оприбуткування благодійних внесків, грантів та дарунків бюджетними установами / Я.С. Вєдмєдєва // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету – Вип. 21 / Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. – 291 с. – С. 69-73.

Лазукова Е.М. Порядок учета благотворительной помощи / Лазукова Е.М., Мельникова Е.В. // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2011. – № 3. – С. 9-12.

Петрова А.Н. Сущность и назначение социальной отчетности / Петрова А.Н. // Экономические науки. – 2011. – № 83. – С. 215-218.

Carnegie A. The Gospel of Wealth / Carnegie A. // North American Review. – № CCCXCI, June, 1889. – [Electronic resource] – Mode of access: http://www.swarthmore.edu/SocSci/rbannis1/AIH19th/Carnegie.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті