Оцінка доступності житлово-комунальних послуг.

Автор(и)

  • I. Panasenko Донецкий национальний университет

Ключові слова:

підприємства ЖКК, житлово-комунальні послуги, доступність послуг, диференціація, кількісна оцінка

Анотація

У статті розглядаються проблеми сучасного житлово-комунального комплексу. Визначено фактори доступності житлово-комунальних послуг: фізична та економічна доступність послуг. Проаналізовано основні показники діяльності підприємств водопостачання за 2011-2013 рр. Виконано оцінку фізичної доступності послуг водопостачання, а саме, наявності та протяжності водопровідних мереж, рівня їх зношеності, обсягів виробленої та поданої води. Встановлено невраховані витрати води та її витік під час її постачання споживачам. Виконано групування регіонів України за величиною тарифів на послуги водопостачання. Встановлено залежність між величиною тарифів на послуги та питомою вагою аварійних водопровідних мереж. Визначено «вузьки місця» у діяльності сучасних підприємств водопровідного господарства та недоліки у програмах її реформування. Визначено напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств водопровідного господарства, умови зміни тарифів на житлово-комунальні послуги.

Біографія автора

I. Panasenko, Донецкий национальний университет

к.э.н., старший преподаватель кафедры экономической
статистики

Посилання

Экономика жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие. Под ред. доктора экон. наук., проф. Ю. Ф. Симионова. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 208 с.

Полуянов В. П. Организационно-экономический механизм эффективности функционирования предприятий ЖКХ. Монография / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2004. – 220 с.

Тищенко О. М., Райнін І. Л., Юр’єва С. Ю. Організаційно-економічні аспекти реформування житлово-комунального господарства / Соціально-економічний розвиток регіонів. Монографія. Х.: ІНЖЕК, 2007.– С. 210-225.

Скрипник О. Б. Реформирование институциональной системы и среды рынка жилищно- коммунальных услуг.–М.:Финансы и статистика,2007. – 208с/

Завада А. Жилищно-коммунальное хозяйство: проблемы отрасли с точки зрения антимонопольного законодательства // Экономика Украины - № 10 – 2010. – С. 15-20/

Тітяєв В.В. Житлово-комунальні тарифи на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, централізоване водопостачання і водовідведення, опалення будинків і гаряче водопостачання [монографія] / Віктор Вікторович Тітяєв. – Х.: «ХНАМГ», 2008. – 273 с.

Ермишина А. В., Клименко Л. В. Доступность жилищно-коммунальных услуг в России: мифы и реальность / А. В. Ермишина, Л. В. Клименко / Журнал институциональных исследований - №2 – Том 2. – 2010 – С. 135-147.

Державна служба статистики України / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України / Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua

Волынский Г. О некоторых направлениях реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины / Г. Волынский // Экономика Украины. - № 8, 2009. – С.78-84.

Гайко Є.Ю. Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства / Є.Ю. Гайко. Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук, Харків, ХНАМГ, 2009. – 24 с.

Смерека С. Б. Особливості антикризового управління в житлово-комунальному господарстві / С. Б. Смерека // Актуальні проблеми економіки. - № 1, 2009. – С. 92-97.

Ходарев, А.С. Управление сферой водоснабжения и водоотведения региона: инвестиционно-финансовый механизм, модели и стратегические ориентиры реализации / А.С. Ходарев. – М. : Экономика, 2008. – 276 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті