Фандрайзинг — інструмент активізації соціально-відповідальної взаємодії суб'єктів суспільних відносин

Автор(и)

  • V. O. Ohorodnyk Ужгородський національний університет

Ключові слова:

фандрайзинг, ресурси, забезпечення, співробітництво, взаємодія, суспільні відносини

Анотація

Для ресурсного забезпечення соціально значимих ініціатив в Україні доцільним є використання фандрайзингу. Метою статті є характеристика фандрайзингу як інструменту соціально-відповідальної взаємодії суб'єктів суспільних відносин. Фандрайзинг це процес залучення ресурсів необхідних для реалізації соціально важливого проекту чи програми. Він може застосовуватися не тільки некомерційними організаціями, а й органами державної влади у формі державного фандрайзингу. Державний фандрайзинг можна визначити як залучення та акумулювання державними органами ресурсів з різних джерел на соціально значимі цілі, засновані на соціально-відповідальній взаємодії і передбачає добровільне і взаємовигідне співробітництво. Основним методом державного фандрайзингу повинні стати спільні програми, учасниками яких будуть державні органи, представники бізнесу та пересічні громадяни. Загалом державний фандрайзинг має ряд незаперечних переваг (особливо інтернет- фандрайзинг) та являє собою перспективний інструмент соціально-відповідальної взаємодії суб'єктів суспільних відносин.

Біографія автора

V. O. Ohorodnyk, Ужгородський національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
та банківської справи

Посилання

Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. — Тольятти: Международная академия бизнеса и банковского дела, 1995. — 200 с.

Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.

Фандрайзинг: нав.посіб./Чернявська О.В., Соколова А.М. - К.:”Центр учбової літератури”, 2013. - 188 с.

Снігульська В. Що таке соціальний фандрейзинг, або як продати громаді участь у добрих справах / В. Снігульська // Газета «Соціальний педагог». – 2009. – № 8.– С. 100–107.

Кривоносов А.Д. Основи піарологіі (науки про зв'язки з громадськістю): навчальний посібник для вузів / А.Д. Кривоносов, О.Г. Філатова, М.А. Шишкіна. - СПб.: Роза світу, 2008. - 410 с.

Бадылевич Л.В., Фандрайзинг как средство развития научно-исследовательской деятельности будущих социальных работников: автореф. – Тамбов, 2004. - 23 с.

Фандрайзинг: основні особливості та форми: метод.посіб. /О.І. Шнирков, І.О. Мінгазутдінов. - 1- ше вид. - К.:Ін-т міжнар. Відн. КНУ ім. Т.Шевченка, 2000. - 50 с.

Крупський Т. Пошук ресурсів для діяльності організації (Fund Rasing)/ Т.Крупський. - К.: Коаліція “Свобода вибору”, 2005. - 10 с.

Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное пособие. – М.: 2006. – 232 с.

Куц С. Фандрайзинг АВС: Посібник для початківців. – К.: Центр філантропії, 2008. – 92 с

Етичний кодекс фандрайзерів [Електронний ресурс] // Інститут Професійного Фандрайзингу – Режим доступу до ресурсу: http://fundraiser.org.ua/pro/dokumenty-ipf/etychnyj-kodeks-fandrajzeriv/.

Комаровський О. В. Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах: навч. посіб. / О. В. Комаровський. – Луганськ, 2007. – 54 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті