Праксеологічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки

Автор(и)

  • E. І. Ovcharenko Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Ключові слова:

підприємство, економічна безпека, підхід, система

Анотація

Досліджено поняття "підприємство" та понятійні ознаки, що формують праксеологічний контур призначення підприємства. Структуровані підходи до тлумачення економічної безпеки підприємства за родовими ознаками у контексті можливостей рішення тривіальних управлінських завдань у межах певного підходу. Визначений науковий тезаурус і ознаки класифікації поняття "система економічної безпеки підприємства" відповідно до різних способів інтерпретації поняття "підприємство", що дає можливість упорядкувати належним чином компоненти цієї системи і встановити закономірності і принципи їх взаємодії саме на рівні такого об'єкту забезпечення безпеки як підприємство. Здійснено доемпіричне визначення точок дотику у розумінні понять підприємства і системи його економічної безпеки для обґрунтування вибору понятійного контура, який може бути покладений в основу формування системи. Запропоновано зв'язувати економічну безпеку підприємства із здатністю підприємства функціонувати відповідно до свого призначення, виправдовуючи економічні очікування учасників. Основною ознакою настання економічної небезпеки для підприємства є створення таких умов функціонування, при яких потрібна зміна домінуючих економічних стереотипів учасників і, як наслідок, зміна сталого економічного способу функціонування.

Біографія автора

E. І. Ovcharenko, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки

Посилання

Белоусова І.А. Модернізація системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в процесі управління витратами : дис. … доктора екон. наук : 21.04.02 / Белоусова Ірина Анатоліївна. — Київ, 2010. — 355 с.

Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємства : дис. … доктора екон. наук : 08.00.04 ; 21.04.02 / Ляшенко Олександра Миколаївна. — Луганськ, 2012. — 405 с.

Шульга І.П. Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств : дис. … доктора екон. наук : 21.04.02 / Шульга Ірина Петрівна. — Київ, 2011. — 455 с.

Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О.М. Ляшенко. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

Шуршин В.О. Сутність та декомпозиція поняття системи економічної безпеки регіону / В.О. Шуршин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. — 2 ч. — Вип. 21, ч. ІІ. — Черкаси : ЧДТУ, 2009. — C. 91–96.

Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика / Д.А. Поспелов. — М. : Наука, 1986. — 286 с.

Кравченко С. Основні напрями забезпечення економічної безпеки України / С. Кравченко, С. Теленик // Економіка. Фінанси. Право. — 2002. — № 10. — С. 6–10.

Атаманов Г.А. Диалектика безопасности / Г.А. Атаманов // Национальная безопасность России в перспективах современного развития. — Саратов : ООО Изд-во "Научная книга", 2005. — С. 21–27.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті