Методи прогнозування кількості банкрутств в Україні

Автор(и)

  • O. Mints Приазовський державний технічний університет
  • K. Bezzubkova Приазовський державний технічний університет

Ключові слова:

банкрутство, прогнозування, нейронні мережі, лінійна регресія, макроекономіка, економіко-математичне моделювання

Анотація

У статті розглядаються методи прогнозування кількості банкротств на макроекономічному рівні. Цей показник є важливим для формування економічної політики держави, але питання його розрахунку є майже недослідженим. Для формування інформаційної бази дослідження авторами розглянуто низку зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на фінансове становище підприємств. Виділено макроекономічні показники, які є наслідком впливу цих чинників. За допомогою кореляційного аналізу даних за 1997-2013 роки визначено ступінь впливу окремих показників на рівень банкрутств в державі. Для аналізу банкрутств запропоновано та розраховано чотири економіко-математичних моделі із використанням різних інструментів моделювання, та різної кількості факторів. Авторами проаналізовано дві моделі лінійної регресії та дві моделі на основі нейронних мереж. Найкращій результат з апроксимації вхідних даних показала 7-факторна нейромережева модель. На підставі збудованих моделей та макроекономічних даних про стан економіці на кінець 2014 року побудовано прогноз рівня банкрутств на 2015 рік. Зроблено висновок про те, що кількість банкрутств істотно збільшиться, та сягне за рівень 12000 банкрутств на рік.

Біографії авторів

O. Mints, Приазовський державний технічний університет

к.е.н. доцент, доцент кафедри фінансів і банківської
справи

K. Bezzubkova, Приазовський державний технічний університет

магістр, кафедра фінансів і банківської справи

Посилання

Беляев С. Эффект банкротства / С. Беляев // Экономика и жизнь. – 2008. – № 24. – С. 1 – 5.

Біловол Р. І. Методологічні підходи до розробки концепції антикризового управління підприємством / Р. І. Біловол // Регіональні перспективи. – 2007. – №7. – С. 12-14.

Бюлетень Національного Банку україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua.

Державний департамент з питань банкрутства[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sdb.gov.ua.

Економіка України: Економічні новості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ereport.ru/

Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами: монография / [Ю.Г. Лысенко, Е.Е. Бизянов, А.Г. Хмелев, А.Ю. Минц и др.]; под ред. чл.-кор. НАН Украины, д-ра экон. наук, проф. Ю.Г.Лысенко. – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 388с.

Офіційний сайт компанії BaseGroup Labs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.basegroup.ru/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті